Region Östergötland

Nationellt uppdrag att skriva vägledning för säkra personförflyttningar

[2021-12-14]

En forskargrupp vid Region Östergötland och Linköpings Universitet har fått ett nationellt uppdrag att skriva en vägledning för säkra personförflyttningar. Vägledningen som baseras på aktuell forskning, ska vara ett stöd för hur arbetsplatser kan arbeta både strategiskt som praktiskt för att personförflyttningar ska vara säkra för vårdpersonal och patienter.

Bilden visar Charlotte Wåhlin, docent , ergonom och Sebastian Buck doktorand och ergonom.

Arbets- och miljömedicin vid Region Östergötland bedriver forskning med ett speciellt fokus på personförflyttningar sedan 2018, och får nu det nationella uppdraget av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

– Personförflyttningar och lyft är en av de vanligaste risksituationerna för skador hos både patienter och medarbetare i vården och leder till långa sjukskrivningar. För arbetsmiljön och patientsäkerheten ska förbättras behöver vården arbeta strategiskt med utbildningar och översyn av den egna arbetsplatsen, säger Charlotte Wåhlin, docent och ergonom vid Arbetsmiljömedicin i Region Östergötland.

"En rekommendation"
I forskargruppen ingår olika professioner inom vården, bland annat sjuksköterska, ergonom och arbetsterapeuter. Vägledningen riktar sig till chefer, medarbetare och skyddsombud i hälso- och sjukvården i landet.

– Det blir en rekommendation om hur man ska arbeta med att förebygga skador vid personförflyttningar. Behovet är stort eftersom det finns stora variationer i landet när det gäller utbildning i förflyttningskunskap som kopplas till det vardagliga arbetet och säkerhetsåtgärder, säger Charlotte Wåhlin.

Vägledningen kommer att bland annat att belysa arbetsskadeläget, betydelsen av det förebyggande arbetet och samverkan, metoder för kartläggning och riskbedömning, utbildningsfrågor, olika typer av åtgärder och arbetsutrustning. Den lanseras hösten 2022 av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Textansvarig: nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

Några tips för att öka säkerheten:

  • Riskbedöm och se över hur ni gör vid personförflyttningar på arbetsplatsen. Tala om riskerna i er specifika verksamhet.
  • Vilken utrustning och vilka hjälpmedel finns på arbetsplatsen?
  • Hur följs händelser upp där patienter eller medarbetare har skadats eller riskerat att skadas?
  • Vad kunde ha gjorts för att undvika händelsen?
  • Genomför utbildningar som har konkret koppling till hur arbetet ser ut i verksamheten.