Region Östergötland

När en närstående får en diagnos

Bilden visar det nya numret av tidningen med sjukvårdspersonal på förstasidan.

[2019-12-13]

När någon hemma får en diagnos påverkas livet även för de närstående. De kan behöva både verktyg, kunskap, och känslomässigt stöd. Det nya numret av tidningen Hälsotecken berättar om närståendestöd och grupper som utvecklas för fler diagnoser i vården i Region Östergötland.

– Lär känna personer som har en demenssjukdom, uppmanar Eva andra närstående. Så har hon själv bäst fått det stöd som har behövts sedan hennes man fick en demenssjukdom.

Nu utvecklas fler närståendegrupper för fler diagnoser vid Hälsopedagogiskt forum i Östergötland. I metoden Lära och bemästra, används närståendes erfarenhet också som resurs. Till våren erbjuds nya grupper om muskelsjukdom och svår motorisk störning. I tidningen intervjuas en förälder till ett barn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning som leder en grupp tillsammans med en kurator.

Barn som anhöriga

Om en förälder är sjuk påverkas också barnen. Barnen får stöd och komma till tals med hjälp av Beardslee-metoden vid psykiatriska mottagningen city i Norrköping.

– Det här är ingen behandling. Det är ett stöd för att få igång kommunikationen i familjen och hjälpa föräldrarna att prata med barnen om sjukdomen. Barnet är i fokus, får komma till tals och blir hört, säger skötaren Marie Eriksson i en artikel i tidningen.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

Denna webbplats