Region Östergötland

Mödrahälso- och förlossningsvården får bra betyg av kvinnorna

Närbild på en kvinna som håller ett spädbarn i famnen.

[2022-03-09]

5 800 kvinnor i Region Östergötland har hittills delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande.

Sedan december 2020 har alla gravida och nyblivna mödrar möjlighet att dela sina upplevelser av den egna hälsan och vården under graviditet, förlossning samt tiden därefter. Ett år efter lanseringen har drygt 172 000 svar inkommit, från 125 000 unika kvinnor i hela landet. 8 000 av svaren kommer från Region Östergötland.

Resultaten för tolv månader visar att många kvinnor har en positiv uppfattning om vården. Exempelvis anger 94 procent i Region Östergötland att de blev bemötta med respekt av personalen i samband med förlossningen. 93 procent anger att de skulle rekommendera sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och ska föda barn. De allra flesta uppger även att de är trygga och har blivit bemötta med respekt.

Graviditetsenkäten visar även att det finns utvecklingsområden. Information är ett av dessa. I Region Östergötland anser exempelvis 63 procent att de vetat vart de kunde vända sig om de inte mått fysiskt bra efter graviditet och förlossning. Även eftervården med bland annat amningsstöd är ett utvecklingsområde som bekräftas genom graviditetsenkäten.

Frågan om involvering av partner/närstående tycks ha en tydlig koppling till pandemin på nationell nivå, då resultatet förbättrades mycket under perioder med färre restriktioner.

– Graviditetsenkätens fina resultat visar att det finns mycket vi kan vara stolta över. Det är i första hand medarbetarnas yrkesskicklighet och engagemang som ligger bakom de goda resultaten. Graviditetsenkäten ger oss också möjlighet att ytterligare utveckla vården utifrån kvinnornas upplevelser. Enkätens hälsorelaterade frågor är ett viktigt kunskapsunderlag som ger verksamheterna en djupare förståelse för omfattningen av besvär under och efter graviditet och förlossning utifrån kvinnornas perspektiv, säger Tobias Ekenlie, centrumchef Barn- och kvinnocentrum.

Fakta graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelser av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter.

Under perioden 1 december 2020 – 30 november 2021 har över 300 000 enkäter skickats ut, och drygt 172 000 svar inkommit från över 125 000 olika kvinnor.

Svarsfrekvensen har på nationell nivå varit mellan 52 och 57 procent beroende på enkätdel.

Graviditetsenkäten genomförs inom ramen för den överenskommelse som regeringen och SKR har om kvinnors hälsa och förlossningsvård.