Region Östergötland

Missa inte tidiga tecken på stroke

Bilden visar akutmottagningen på universitetssjukhuset i Linköping från utsidan.

[2020-04-30]

Färre patienter har sökt för tidiga tecken på stroke de senaste veckorna. "Det är oroande, eftersom en utebliven behandling kan leda till full stroke", säger Patrick Vigren, verksamhetschef och överläkare vid neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Stroke är en vanlig och allvarlig sjukdom som drabbar 30 000 personer om året. Till akutmottagningarna i Östergötland kommer normalt en patient varannan dag med tidiga symtom. Men de senaste veckorna har många av strokevårdens platser stått tomma på Östergötlands tre sjukhus.

– Vi har sett en tydlig nedgång av patienter som sökt för tidiga strokesymtom, TIA, under pandemin med covid-19. Det är troligt att det är oro för coronasmitta som gör att man vill undvika att komma till sjukhuset. Men det är viktigt att söka vård som vanligt för att inte riskera att bli allvarligt sjuk i en full stroke den närmaste tiden, säger Patrick Vigren.

Akutmottagningarna förebygger smitta genom att hålla patienter med misstänkt smitta med covid-19 åtskilda från andra patienter. Olika patientgrupper tas emot i olika delar av lokalerna och rutinerna är noga utarbetade för att minimera smitta under pandemin. Patienter som söker för stroke och TIA går in till akutmottagningens vanliga entré dit patienter med infektionssymtom inte ska gå.

Kommer plötsligt
En stroke leder till syrebrist i hjärnan och är ett allvarligt, ofta livshotande tillstånd som kräver omedelbar vård på sjukhus. En transitorisk ischemisk attack, TIA, är ett tidigt varningstecken om stroke. En liten blodpropp täpper för en kort stund till blodcirkulationen i ett kärl i hjärnan. Om den inte behandlas kan den leda till en stor syrebrist i hjärnan, en stroke.

– TIA kommer ofta plötsligt, och kan pågå från några minuter till ett dygn för att sedan gå över. Symtomen visar sig ofta genom svårigheter att tala, röra ansiktsmuskler eller ena halvan av kroppen. Det viktigaste är att snabbt komma till vården så att behandlingen som bromsar stroke kan sättas in, säger Patrick Vigren.

AKUT-testet är en enkel metod för att undersöka om en person har fått stroke. (Se faktaruta). Om du upplever symtom på TIA eller stroke är rådet att genast åka in till akutmottagningen.

Sök akut
– Om du upplever symtom på TIA eller stroke är rådet att genast ringa 112. Det viktigaste är att snabbt komma till vården så att behandlingen som bromsar stroke kan sättas in, säger Patrick Vigren.

Samma råd gäller den som har haft symtomen men avstått från att söka vård under pandemin. En kontroll i vården kan bromsa stroke.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

AKUT-testet är en enkel metod som du kan använda för att undersöka om en person har fått stroke. Bokstäverna i ordet AKUT står för det här:
• A står för ansikte. Det syftar på att du ska be personen le och visa tänderna. Ring 112 om mungipan hänger.
• K står för kroppsdel. Det syftar på att du ska be personen lyfta armarna och hålla kvar i tio sekunder. Ring 112 om en arm faller.
• U står för uttal. Det syftar på att du ska be personen säga en enkel mening, till exempel "Solen skiner idag". Ring 112 om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord.
• T står för tid. Det anger att ju fortare personen får behandling, desto mindre blir skadorna. (Källa 1177.se)

1177.se