Region Östergötland

Miljoner till kompetensutveckling för besöksnäringen i Östergötland

Bild från Vadstena slott.

[2020-06-05]

Många i besöksnäringen har permitterats eller varslats i spåren av coronapandemin. Nu får Region Östergötland, tillsammans med Handelskammaren i Mälardalen och regionerna i Västmanland och Örebro, stöd från Svenska ESF-rådet för ett projekt som ska kompetensutveckla anställda och stärka besöksnäringen.

Besöksnäringen är en av de branscher som har drabbats hårdast av de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Nu satsar Svenska ESF-rådet 12,2 miljoner kronor på ett samverkansprojekt mellan Region Östergötland, Region Västmanland, Region Örebro län och Handelskammaren Mälardalen för att stärka den regionala besöksnäringen.

Många samarbetar

– För att utveckla en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring krävs kunskap, resurser och samarbete, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden i Region Östergötland. Att vi är många som samarbetar, både regioner, branschföreträdare och näringsliv, ger en extra styrka i våra insatser.

Projektet Kompetensinsatser besöksnäring är ett samverkansprojekt som syftar till att kompetensutveckla anställda inom besöksnäringen som har permitterats eller varslats på grund av coronapandemin. Målet är att de ska stå starkare på arbetsmarknaden när branschen vänder. Projektet ska också stärka besöksnäringen, för att branschen ska kunna fortsätta bidra till goda arbetstillfällen för personer som är nya in på arbetsmarknaden.

Dialog första steget

– Vi är väldigt glada över att ha blivit beviljade medel från ESF så att vi kan stötta aktörer inom besöksnäringen med lämpliga och strategiska kompetenshöjande insatser, säger Malin Thunborg, chef för enheten för regional tillväxt i Region Östergötland. Nu blir första steget att ta en dialog med näringen för att se vilka behov som finns.

Projektet kommer att pågå under 2020-2022 och beräknas omfatta omkring 600 deltagare. Det är ett av 22 projekt som får dela på totalt 300 miljoner från Svenska ESF-rådet i en utlysning regeringen beslutade om i april, som en följd av läget på den svenska arbetsmarknaden. Svenska ESF-rådet fördelar medel från Europeiska socialfonden för att stärka sysselsättningen i Europa.

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88