Region Östergötland

Metod att förutspå för tidig födsel

[2021-05-10]

Maria Svenvik har kartlagt immunsvar vid graviditet, för tidigt värkarbete och för tidig förlossning. Resultaten visar på en kombination av markörer som tillsammans med längden på livmoderhalsen ganska träffsäkert kan förutspå vilka kvinnor som ska föda före 34 veckor samt inom två dygn.

Bilden visar Maria Svenvik

Förtidsbörd betyder födsel före 37:e graviditetsveckan. Komplikationer efter förtidsbörd är den vanligaste orsaken till död och sjuklighet hos nyfödda barn. För att kunna förebygga förtidsbörd behövs det tillförlitliga metoder för att förutspå risken.

– Ultraljudsmätning av livmoderhalsen ger viss information om senare risk för förtidsbörd. Det behövs dock andra metoder för att öka träffsäkerheten. Man vet att immunsystemet har en viktig roll under graviditet. Därför är det tänkbart att olika ämnen inom immunsystemet skulle kunna predicera förtidsbörd, säger Maria Svenvik, överläkare och nybliven doktor. 

I avhandlingen har hon kartlagt kliniska och immunologiska markörer för att predicera förtidsbörd, både hos kvinnor med hotande förtidsbörd (i fall där kvinnan haft för tidig start av värkarbete och påverkan på livmoderhalsen samt för tidig vattenavgång) och hos kvinnor i tidig graviditet utan symtom.

Några riskfaktorer
I en registerstudie på drygt 20 000 kvinnor fann Maria Svenviks forskargrupp att några av riskfaktorerna för förtidsbörd före 32:a graviditetsveckan var tvillinggraviditet, havandeskaps-förgiftning, rökning samt att vara förstföderska.

– Vi såg också att den tydligaste riskfaktorn för låg Apgar-poäng (ett sätt att bedöma välbefinnandet hos ett nyfött barn, där låg poäng innebär att barnet inte mår bra) var förtidsbörd och att ju tidigare under graviditeten ett barn föddes desto större var risken för låg Apgar-poäng.

Olika immunologiska signalämnen i blodet
En grupp kvinnor med hotande förtidsbörd jämfördes med kvinnor med normal graviditet med avseende på mönstren av olika immunologiska signalämnen i blodet. Olika ämnen inom immunsystemet visade sig förknippade med födsel före 34 veckor. Detta gällde både proteiner och oxylipiner, som är ämnen som bildas vid nedbrytning av fettsyror. En kombination av flera olika av dessa proteiner tillsammans med längden på livmoderhalsen kunde med relativt god träffsäkerhet förutspå vilka kvinnor som skulle föda före 34 veckor samt inom två dygn.
Forskarna undersökte också nivåer av immunologiskt viktiga proteiner i blodprover från tidig graviditet hos kvinnor som senare födde för tidigt.

– Även här fann vi att kombinationer av proteiner kunde förutspå förlossning före 34:e graviditetsveckan med relativt god träffsäkerhet. För att komma till klinisk användning måste våra undersökningsfynd först säkerställas genom att undersöka andra grupper av kvinnor, säger Maria Svenvik.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Avhandlingen "Prediction of Spontaneous Preterm Birth: Clinical and Immunological Apects" lades fram den 7 maj vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet.

Andra webbplatser