Region Östergötland

Markant ökning av antalet ambulansuppdrag

En ambulans åker förbi i hög fart. I bakgrunden ett grönt fält och vita byggnader.

[2022-02-03]

Förra året utförde länets ambulanser drygt 64 000 transporter, en ökning med cirka 4 700 jämfört med året innan. Samtidigt visar statistiken att en tredjedel av uppdragen handlade om fall där personen inte behövde en ambulans, avböjde vård, eller inte fanns på plats.

– Det här är en stor ökning av antalet transporter, och vi tar så klart alla larm på lika stort allvar. Samtidigt är det olyckligt att så många utryckningar, ungefär 21 000, egentligen inte var nödvändiga, säger Martin Lindfors, chef vid Enheten för prehospital vård inom Region Östergötland.

De främsta orsakerna till att östgötarna ringde efter ambulans var bröstsmärta och andningsbesvär, följt av buksmärta, huvudskador och yrsel.

– Det är ungefär så det brukar se ut. Någon sökorsak har ökat lite och någon har minskat, säger Martin Lindfors.

Återvända utan patient

Anledningen till att ambulansen så ofta får återvända tomhänt handlar i huvudsak om att personen inte har behov av ambulansvård (utan istället kan hänvisas till exempelvis en vårdcentral), att den av olika anledningar inte vill följa med, eller att det inte finns någon skadad eller sjuk på platsen när ambulansen kommer fram.

– Särskilt vid larm om trafikolyckor så har det blivit vanligare att det inte finns någon som behöver vård när vi kommer fram. För oss är det olyckligt när vi kallas ut på det som inte visar sig kräva en ambulans. Då är den resursen upptagen ifall något verkligt allvarligt skulle inträffa, säger Martin Lindfors.

Man ska ringa 112 för ambulans när man själv eller någon annan befinner sig i en nödsituation eller blir akut sjuk, och snabbt behöver komma till akutmottagning på sjukhus.

– Samtidigt som vi ser att andelen onödiga utryckningar ökar så ska man givetvis ringa efter ambulans om det finns behov av det, säger Martin Lindfors.

Flest transporter till Vrinnevisjukhuset

Trots att Universitetssjukhuset i Linköping är störst i länet, så går de flesta ambulanstransporterna till Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Ökningen av antalet ambulanslarm har under år 2021 också varit större i Norrköping än Linköping (se faktaruta).

– Norrköping har legat lite högre tidigare, där har vi också flest prio 1-uppdrag, alltså larm som gäller olycksfall eller patienter med livshotande symtom, säger Martin Lindfors.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen

Ambulanstransporter

  • Under 2021 utförde Region Östergötlands ambulanser totalt 64 067 transporter, en ökning med 4 709 transporter jämfört med året innan.
  • Av dem gick 17 847 till Vrinnevisjukhuset i Norrköping, 16 001 till Universitetssjukhuset i Linköping, och 6 769 till Lasarettet i Motala.
  • Vid 8 942 utryckningar visade sig patienten inte ha behov av ambulansvård, utan hänvisades istället till exempelvis primärvården. Vid 7 909 tillfällen fanns ingen skadad på platsen, och i 4 708 fall avböjde patienten ambulanstransport.

Mer detaljerade siffror

Tre nivåer av larm

  • Prio 1: Akut livshotande symtom eller olycksfall. Larmoperatören kallar närmast tillgängliga ambulans som kör med blåljus och siren.
  • Prio 2: Akut men ej livshotande symtom. Ambulansen kör utan blåljus och siren.
  • Prio 3: Övriga ambulansuppdrag. De här körningarna kan vara tidsbeställda.