Region Östergötland

Många lediga tider för vaccination

En vaccinatör tittar på en person som drar upp ena ärmen för att få en spruta.

[2021-07-15]

Just nu har Region Östergötland gott om tider att erbjuda för vaccination. Regionen förbereder också arbetet med att erbjuda vaccin till ungdomar i åldern 16–17 år, och barn ner till 12 år i riskgrupp.

Under dagen kommer 75 procent av östgötarna att ha vaccinerats med dos ett, och 48 procent har nu även fått dos två. Det är ett fint kvitto på östgötarnas samlade vaccinationsvilja. Just nu har många semester, och befinner sig kanske på resa eller på sommarstället, vilket gör att det finns gott om lediga tider att boka sig på.

– Jag hoppas att många tar chansen och bokar, nu när det är särskilt lätt att få tider. Framåt slutet av sommaren kan det bli svårare, när många kommer tillbaka från sina semestrar. För att vi ska kunna få ett slut på pandemin så krävs det att så många som möjligt vaccinerar sig, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets 16–17-åringar (ungdomar födda 2005 eller tidigare), och barn ner till 12 år med särskild risk för att drabbas av allvarlig covid-19, ska erbjudas vaccination från och med vecka 32. Myndigheten gör bedömningen att de flesta av landets regioner då har hunnit erbjuda vaccin till alla grupper inom fas 4, vilket innebär alla personer som är 18 år och äldre. Vaccination av alla åldersgrupper kommer att fortsätta parallellt med barnvaccinationen.

Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och planerar för att starta vaccinering av ungdomar och barn vecka 32. Vaccinationen sker i samarbete med kommunernas elevhälsa, och vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till vaccineringen.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen