Region Östergötland

Många hörsammar personlig lockdown

[2021-05-05]

På valborgsmässoafton uppmanade Region Östergötland till personlig lockdown de närmaste två veckorna i syfte att minska smittspridningen och trycket på vården. Många av länets invånare har hörsammat uppmaningen att bara träffa sina allra närmaste och hålla avstånd.

Personlig lockdown gäller i två veckor, till den 14 maj, och handlar framför allt om vad man gör på fritiden. Man uppmanas att inte träffa några andra än dem man bor med, stanna hemma vid minsta symtom, arbeta hemifrån om möjligt och alltid hålla minst två meters avstånd till andra. Det här gäller för den enskilda individen på fritiden.

– Allas val i vardagen är mycket viktiga nu och det har stor betydelse att vi väljer att avstå från vissa aktiviteter för att minska smittspridningen, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Hur har lock down tagits emot av östgötarna?

– Det är positivt att så många har hörsammat uppmaningen! Budskapet har tagits emot väl samtidigt som det förstås har väckt en del följdfrågor. Det märks att många vill göra rätt, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

En av de vanligaste frågorna kommer från föreningar som undrar om man kan fortsätta anordna träningar och samlas kring olika aktiviteter.

– Där är det ingen stor förändring, de kan fortsätta så länge de följer rekommendationerna som gäller sedan tidigare. Däremot uppmanas enskilda till personlig lockdown som bland annat innebär att inte delta i vissa aktiviteter och vara noga med att hålla avstånd.

Träning viktigt

För barn och ungdomar är möjligheten till fysisk aktivitet och träning extra viktigt för välbefinnandet. Därför har organiserad träning för de här grupperna varit undantaget sedan en längre tid tillbaka.

– Som ledare ska man organisera träningen på ett så smittsäkert sätt som möjligt, säger Britt Åkerlind. Det handlar om att dela upp i mindre grupper, träna utomhus och ordna den fysiska miljön så att närkontakt undviks där det är möjligt. Vissa verksamheter och idrottsförbund har själva valt att stänga tillfälligt.

– Däremot när det gäller tävlingar och cuper, som innebär att man träffar nya människor utanför den vanliga gruppen, ska de inte anordnas för barn och unga födda 2002 och senare.

Hur fungerar det i skolan?

– Det är beslutat på nationell nivå av regeringen att skolorna ska vara öppna så mycket det går eftersom barn och ungdomar far illa av att inte få gå till skolan under så här lång tid, säger Britt Åkerlind.

– Högstadiet har verksamheten helt igång, gymnasieskolan bedriver undervisning delvis på distans, delvis på plats. I Östergötland tittar vi på den situation vi har här och kommunerna och Smittskydd har löpande kontakter i de här frågorna. Smittspridningen inom skolan speglar smittspridningen i övriga samhället. Vid situationer med smittspridning, sker en samverkan och därefter fattas beslut om åtgärder, exempelvis tillfällig stängning, säger Britt Åkerlind.

Kan regionen utfärda förbud istället för uppmaningar?

– Nej, enligt svensk lag får regioner inte införa såna förbud, det får bara regeringen göra. Däremot kan vi uppmana våra invånare till personlig lockdown.

– Om många väljer att bara umgås med dem de bor med och avstår från exempelvis gruppaktiviteter, även om de inte är förbjudna, då får vi sannolikt en minskad smittspridning med färre sjuka och mindre tryck på vården.  

Tidigare nyhet Personlig lockdown i två veckor.

Frågor och svar om personlig lockdown på 1177.se.

Textansvarig: nyhetsredaktionen