Region Östergötland

Många aktiva i smittspårningen

[2021-01-15]

Majoriteten av alla som har fått besked om påvisad covid-19 efter provtagning i Region Östergötland blir kontaktade av smittspårningsenheten. Det sker antingen via telefonsamtal eller frågeformulär/webbenkät på 1177, för att spåra smitta och därmed begränsa smittspridningen. Den viktigaste delen av smittspårningen gör den smittade själv genom att informera sina närkontakter som kan ha exponerats för smitta.

Bilden visar Jessica Marin vid en dator

I oktober bestod smittspårningsenheten av mellan sju och tio smittspårare men med den utökade provtagningen för covid-19 har verksamheten vuxit och i dag arbetar ett 40-tal smittspårare med uppsökande verksamhet, information och kartläggning

- Vi har fått utöka smittspårningen kraftigt eftersom vi testar många fler i dag, säger läkaren Jan Johansson, som ansvarade för att starta smittspårningsenheten.

Effekt av webbenkät
Covid-19 är en allmänfarlig sjukdom och den smittade har ett informationsansvar enligt smittskyddslagen att informera sina närkontakter. Hit räknas personer som man har träffat på nära håll 24 timmar innan symtomen kom. Närkontakterna uppmanas att vara uppmärksamma på om de får symtom och att gå in och läsa om covid-19 på 1177.se. Personer som bor i samma hushåll, barn och vuxna ska isolera sig i sju dagar om det finns en familjemedlem som har påvisad i covid-19.

- Målet är att vi får kontakt med alla som har fått positiva provsvar inom 48 timmar. Detta för att smittvägarna ska kunna brytas. Till hjälp finns en webbenkät på 1177.se som de smittade själva fyller i. Den har blivit ett effektivt verktyg i arbetet och vi upplever en fantastisk vilja hjälpa till i spårningen, säger Jan Johansson.

Jessica Marin är smittspårare och har även en samordnande funktion på enheten. Hon berättar att den ökade provtagningskapaciteten krävde ett förändrat arbetssätt som resulterade i att webbenkäten togs fram.

- I enkäten fyller personen som har påvisad smitta med coivid-19 själv i de uppgifter vi behöver för att kunna slutföra smittspårningen. Då arbetsmetoden med webbenkät inte har varit i drift så många veckor har vi inte någon statistik på hur hög svarsfrekvens vi har med webbenkäten men 87 procent av de påvisade är kontaktade och smittspårade via telefonsamtal vilket är en hög siffra i jämförelse med andra regioner, säger Jessica Marin.

Kartlägger var smitta finns
Genom att efterforska var personerna har rört sig innan symtomen dök upp kan smittspårningsenheten kartlägga situationer där smitta har funnits. I början av hösten skedde smittspridningen främst i kluster, som fester och idrottssammanhang, visar enhetens arbete. Bara några veckor senare ledde det till en samhällssmitta där coronaviruset spreds brett på alla typer av arbetsplatser, i alla åldrar och samhällsgrupper.

- Att hålla avstånd är det bästa sättet att hindra smitta. Vi ser att en vanlig smittväg är hushållskontakter, därför är det viktigt att sitta i karantän och undvika närkontakter när någon i det egna hushållet är smittad, säger Jessica Marin.

Textansvarig Maria Carlqvist, 010-103 76 28