Region Östergötland

Kontrolltorn övervakar regionens läkemedelstillgång

[2020-05-26]

Ett lokalt kontrolltorn för läkemedelsövervakning har satts upp i Region Östergötland. ”Under den globala pandemin är behoven av vissa läkemedel större än tillgången, och vi behöver ha en plan B, C och D”, säger apotekaren Evelina Jatko.

Region Östergötland ingår i ett samarbete mellan fyra län (Fyrlän) som ansvarar för att köpa in och fördela läkemedel nationellt till regionerna. Fyrlän driver ett nationellt kontrolltorn som fördelar läkemedel till sjukhus där det finns mest behov i landet. I alla regioner har också lokala kontrolltorn byggts för att övervaka de lokala behoven och lyfta in de till den nationella fördelningen.

Nära dialog med vårdenheterna
– I praktiken är det lokala kontrolltornet ett nätverk som består av farmaceuter med olika kunskaper som representerar och arbetar i nära dialog med vårdenheterna i Region Östergötland. Vi ser över vilka behov regionen har av olika läkemedel och hur tillgången är, säger Evelina Jatko, sammankallande för kontrolltornet i Region Östergötland.

Det lokala kontrolltornet arbetar i nära dialog med regional särskild sjukvårdsledning som har mandat att fatta beslut. Kontrolltornet övervakar läkemedel för alla vårdenheters behov, inte bara pandemins läkemedel.

– Det vi ser är att behoven av vissa läkemedel har ökat enormt under covid-19. Det har bland annat blivit svårare att få tag på licensmedel från utlandet. Kontrolltornet är en del i arbetet med prioriteringar för att säkerställa att de patienter som behöver läkemedlen mest ska få tillgång till dem, säger Evelina Jatko.

Bild av behovet
För att skaffa en korrekt bild av behoven för nationell fördelning behöver kontrolltornet veta hur många patienter som vårdas för covid-19 i regionen för tillfället, vilket läkemedelsbehov de uppskattas att ha och hur den aktuella lagernivån på läkemedel är.

– Under den globala pandemin är behoven av läkemedel större än tillgången, och vi behöver ha en plan B, C och D. Det kan vara att hitta ersättningsläkemedel, köpa från utlandet (licensläkemedel), och i vissa fall att klara sig utan ett visst preparat. Vi i kontrolltornet gör såklart allt vi kan för att säkra behovet av läkemedel till vården, säger Evelina Jatko.

"Alla efterfrågar samma läkemedel"
När ett läkemedel finns i det nationella förrådet och tillgången i Sverige inte täcker samtliga regioners behov blir det en fördelning. Ett sådant läkemedel är propofol, ett sövningsmedel som prioriteras till intensivvård. Det nationella kontrolltornet fördelar resurser dit de behövs mest.

– Det finns inte kapacitet att tillverka alla läkemedel som efterfrågas under en pandemi, även om industrin jobbar hårt. Alla efterfrågar samma läkemedel på en gång. Därför blir nätverken kring omfördelningar extra viktigt under pandemin, även om vi löpande arbetar med restnoterade läkemedel, säger Evelina Jatko.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28