Region Östergötland

Löftet: Regionala godstransporter ska elektrifieras

Bild på en lastbil vid laddstolpe.

[2021-06-16]

Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Cleantech Östergötland och Linköpings universitet har tillsammans undertecknat ett löfte till regeringen om att öka elektrifieringen inom transportsektorn i länet.

Regeringen har inrättat en Elektrifieringskommission som bjudit in till att genom regionala löften göra åtaganden som bidrar till att påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter i Sverige. Sammantaget har 17 unika elektrifieringslöften lämnats in. Östergötlands elektrifieringslöfte har signerats av Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Linköpings universitet och Cleantech Östergötland. På onsdagen presenterades länets löfte för infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i samband med ett digitalt möte.

"Bred samverkan"

– Länsstyrelsen Östergötland ser elektrifieringen av transporterna som en nyckel för att uppnå regionala klimatmål. Östergötlands elektrifieringslöfte bygger på bred samverkan mellan olika samhällsaktörer, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

I länets gemensamma energi- och klimatstrategi är elektrifiering och laddinfrastruktur inom området hållbara och effektiva transporter prioriterade insatser för att nå de regionala målen.
– Genom detta elektrifieringslöfte visar vi att Östergötland är redo att ställa om regionala godstransporter till eldrift. Ökad elektrifiering, tillsammans med andra fossilfria drivmedel, kommer att spela en viktig roll i att nå nollutsläpp inom transportsektorn. Ett starkt engagemang från både regional och lokal nivå ger en ordentlig skjuts i arbetet och gör att vi tillsammans kan gå från planering till genomförande, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Samordning och mobilisering för att planera och genomdriva pilotprojekt är högaktuellt och drivs i samverkan mellan Region Östergötland, Länsstyrelsen och plattformen Logistikia som är Östergötlands gemensamma satsning på klimatsmart logistikutveckling.
– Elektrifieringen är komplex och i centrum finns åkerierna som jobbar med tunna marginaler och trimmade transportuppdrag där olika fordon används i en mängd olika uppdrag. Hela omställningen till klimatsmarta transporter omfattar mycket mer än elektrifiering och kravet på snabbhet driver behovet av systemsyn, samverkan och kompetens, säger Per Lindahl på Logistikia.

Förändrade logistiksystem

Framtida pilotprojekt kommer att genomföras i samverkan mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor. Detta av flera anledningar:
– Logistiksystemen kommer att behöva förändras i grunden, med ny teknik och nya affärsmodeller. Det kommer att krävas utveckling över systemgränser mellan företag och med samhällets aktörer för att klara en omställning till fossilfrihet. Samhällsnyttan blir en lika viktig del som den företagsekonomiska lönsamheten, säger Mats Abrahamsson, logistikprofessor på Linköpings universitet.

Utöver de fyra huvudaktörerna har BillerudKorsnäs, Eon, Einride, Holmen Paper, Norrköpings Hamn AB och Tekniska verken i Linköping AB anslutit sig för att samverka i genomförandet av elektrifieringen. Under onsdagen genomfördes ett rundabordssamtal med de aktörer som hittills anslutit sig. Arbetet med att få med fler på tåget kommer att fortsätta.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen

 

Utdrag ur Östergötlands elektrifieringslöfte:
Vår gemensamma viljeinriktning är att tillsammans arbeta för att regionala godstransporter ska elektrifieras på ett ändamålsenligt sätt, senast år 2030. För att genomföra elektrifieringen har Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Cleantech Östergötland och Linköpings universitet en gemensam viljeinriktning i att genom fortsatt samverkan, samordna arbetet för en ökad elektrifiering av de regionala godstransporterna i Östergötland samt ansöka om en eller flera regionala elektrifieringspiloter. Arbetet ska ske i befintliga nätverk och aktörerna ska även identifiera och bjuda in ytterligare nätverk/aktörer som krävs för att nå målsättningen.

Läs mer:
Östergötlands elektrifieringslöfte i sin helhet
Sveriges miljömål: Utsläpp av växthusgaser till år 2045