Region Östergötland

Länsstyrelsen och Region Östergötland uppmärksammar våld i nära relationer

[2020-07-07]

Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland gör tillsammans ett utskick med samhällsinformation om utsatthet i hemmet relaterat till covid-19.

Då många barn och vuxna är hemma mer än vanligt kan det bidra till en särskilt utsatt situation för många. Risken för våld i hemmet ökar. Barn riskerar att inte få den omsorg, uppmärksamhet eller kärlek som de behöver.

Foldern skickas till samtliga hushåll i Östergötlands län under vecka 28.

– Vi vill genom utskicket öka kunskapen och uppmärksamheten om våld i nära relationer och informera om vart man kan vända sig för stöd i olika situationer, säger Linda Pergelius Thorbjörnsson, enhetschef för enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen Östergötland.

Foldern innehåller information om olika sorters våld och symtom på våldsutsatthet. Den informerar även om var den som är utsatt kan få stöd men också vad den som är orolig för en medmänniska eller barn i sin närhet kan göra.

– Vi behöver alla hjälpas åt med att se till att ingen far illa. Just nu ökar risken för våld och då hoppas vi att det här utskicket ska kunna vara ett stöd oavsett i vilken situation man befinner sig, säger Karolin Olstam, samordnare Våld i nära relationer och barnrätt i Region Östergötland.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 77 85

Dokument