Region Östergötland

Landsbygdstrafiken stärks i östra Östergötland

Bilden föreställer en av Östgötatrafikens nya bussar

[2020-08-20]

Landsbygdstrafiken i östra Östergötland får ett ökat utbud i starka stråk och i vissa utpekade utvecklingsområden under 2022. Det framgår av den beställning till Östgötatrafiken som trafik- och samhällsplaneringsnämnden fattade beslut om på torsdagen. Nämnden beslutade också om ett nytt tioårigt avtal med Region Kalmar län om tågtrafiken till Västervik och Kalmar.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutar varje år om omfattning och innehåll i uppdraget till Östgötatrafiken när det gäller bland annat kollektivtrafiken i länet. Vid torsdagens möte fattade nämnden beslut om trafik- och verksamhetsbeställningen för 2021-2022, som innebär ett par större förändringar. En av dem är en ökning av utbudet, på totalen, när det gäller landsbygdstrafiken i östra Östergötland. Den förbättrade kollektivtrafiken gäller framför allt områdena Krokek/Kolmården, Skärblacka och Västra Husby.

– Förändringarna är ytterligare ett steg i arbetet för att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen, säger Julie Tran (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden. Vi tror att det här kommer att öka resandet på totalen och leda till att vi ökar kollektivtrafikens marknadsandel och får fler nöjdare kunder.

En annan förändring är en utveckling av region- och expressbusstrafiken, utifrån de nya trafikavtalen för den trafiken.

– När det gäller express- och regiontrafiken innebär beställningen att Östgötatrafiken kan utnyttja de nya upphandlade avtalen och utöka trafiken där det finns underlag, samtidigt som fordonen blir modernare med bland annat wifi ombord.

Nytt avtal om tågtrafik

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutade också om ett nytt tioårigt avtal med Region Kalmar län om tågtrafiken till Västervik och Kalmar, på Tjustbanan respektive Stångådalsbanan.

– Det nya avtalet har ett starkt fokus på olika åtgärder för att gemensamt förbättra kvaliteten på tågtrafiken till Västervik och Kalmar, säger Julie Tran. Det krävs en högre kvalitet för att få flera att åka kollektivt längs den sträckan och vi har ett bra samarbete med Region Kalmar i de frågorna.

Text: Anchi Alm / Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88