Region Östergötland

Låg risk att Coronaviruset sprids i Sverige

[2020-02-06]

Region Östergötland följer utvecklingen av coronaviruset och har beredskap vid eventuella sjukdomsfall i länet. Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg.

Bilden visar ett munskydd som det står 2019-nCov på.

I Sverige har ett fall av coronavirus bekräftats. Det handlar om en kvinna i Jönköping som smittats när hon varit hemma i Wuhanprovinsen.

Bland svenskarna som har evakuerats från Wuhan i Kina fanns några som bor i Östergötland.

– De befinner sig i frivillig hemisolering och har daglig telefonkontakt med Smittskydd Region Östergötland. De kommer att följas upp enligt nationell plan, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Låg risk för smittspridning i Sverige

Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg. Det går dock inte att utesluta att fler enstaka fall upptäcks i Sverige.

Världshälsoorganisationen (WHO) har beslutat att klassa sjukdomsutbrottet i delar av Kina som ett internationellt hot mot människors hälsa.

I Sverige har sjukdomen klassats som samhällsfarlig enligt Smittskyddslagen.

– Det är ett led i att stärka den svenska beredskapen och gör det möjligt att vidta förebyggande åtgärder för att hindra en spridning av smitta i samhället, säger Britt Åkerlind.

Sök för symtom om du varit i Kina

Så här års förekommer många vanliga luftvägsvirus både i Sverige och andra länder, exempelvis olika förkylningsvirus och influensa. Den som får symtom som hosta och feber, men inte har varit i områden med pågående smittspridning i Kina, behöver inte vara orolig för att ha smittats med det nya coronaviruset.

Personer som däremot har varit i Kina och drabbas av influensaliknande symtom, som feber, hosta eller andningsbesvär uppmanas att ta kontakt med sjukvården, i första hand via 1177 eller genom att ringa till sin vårdcentral.

– Det är viktigt att vi tidigt fångar upp eventuella fall och därmed kan förhindra att smittan förs vidare, säger Britt Åkerlind.

Smittskydd Region Östergötland följer noga utvecklingen av coronaviruset och har tät kontakt med Folkhälsomyndigheten och landets andra regioner.

Textansvarig: Susanne Fridberg, 010-103 86 13

Andra webbplatser