Region Östergötland

Låg förekomst av allvarlig covid-19 hos barn trots öppna grundskolor

[2021-01-14]

Trots Sveriges beslut att hålla skolor och förskolor öppna under pandemin våren 2020 var det endast ett fåtal barn som utvecklade allvarlig covid-19 och det ledde inte till några dödsfall. Det visar en studie från Vrinnevisjukhuset och Karolinska institutet. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine den 6 januari.

Bilden visar ett skolbarn som skriver och tittar på dator.

I mars beslöt många länder att stänga ner sina skolor i ett försök att begränsa spridningen av virussjukdomen covid-19. Sverige var ett av ett fåtal länder som beslutade om att hålla förskolorna (för åldrarna 0-6 år) och skolorna (för åldrarna 7-16 år) öppna, för barn och lärare. Forskare från Vrinnevisjukhuset och Karolinska institutet har undersökt förekomsten av allvarlig covid-19 hos barn under perioden mars till juni.

Studien följer de barn som fick vård på en intensivvårdsavdelning (IVA) för laboratoriebekräftad eller kliniskt bekräftad covid-19 samt de barn som vårdades på IVA på grund av multiinflammatoriskt syndrom hos barn (MIS-C som sannolikt har koppling till covid-19) mellan den 1 mars och den 30 juni 2020.

Resultaten visar att av 1,95 miljoner barn i åldersgruppen 1- 16 år var det 15 som behövde intensivvård för covid-19. Det motsvarar ett barn per 130 000. Inget barn avled i covid-19 under studieperioden. Inget ökat behov av intensivvård på grund av covid-19 sågs hos lärare eller förskollärare under perioden jämfört med övriga yrkesgrupper.

- Trots att Sverige har hållit skolor och förskolor öppna fann vi en låg förekomst av allvarlig covid-19 bland förskolebarn och skolbarn i grundskolan, säger Lars Engerström, överläkare vid anestesi- och intensivvårdskliniken vid Vrinnevisjukhuset och forskare i studien.

Han har samarbetat med forskare och barnläkare från Karolinska Institutet och Svensk Barnreumatologisk Förening.

Hur kom studien till, såg ni risker med att stänga skolor och förskolor?
- Stängning av skolor och förskolor riskerar ge stora negativa effekter, särskilt för de barn som har det svårast. Vi ville därför beskriva hur många barn som blir allvarligt sjuka av Covid-19 så att risken med sjukdomen kan vägas mot risken med nedstängning av skolor baserat på så mycket fakta som möjligt, säger Lars Engerström.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen,  010-103 76 28

Forskarna i studien är Lars Engerström, Vrinnevisjukhuset, Jonas F. Ludvigsson, Karolinska Institutet, Charlotta Nordenhäll, Svensk Barnreumatologisk Förening, och Emma Larsson, Karolinska Institutet.
Studien: Open Schools, Covid-19, and Child and Teacher Morbidity in Sweden

Andra webbplatser