Region Östergötland

Kunskapsseminarium om folkhälsa

[2021-05-19]

Hur ska arbetet för en bättre folkhälsa bedrivas i framtiden? Det är en av frågeställningarna när Region Östergötland i dag håller kunskapsseminarium med fokus på en ny folkhälsostrategi.

 Bilden visar Kaisa KarroBilden visar Lena Lundgren

Region Östergötlands politiska nämnder och styrelser arrangerar varje år fyra strategi- och kunskapsseminarier om viktiga framtidsfrågor för regionen. På onsdagen arrangeras kunskapsseminariet "En ny folkhälsostrategi" som tar sikte på den folkhälsostrategi som håller på att arbetas fram i regionen.

– Vi har arbetat med folkhälsofrågor på ett gediget sätt länge i Östergötland. Nu vill vi ta folkhälsoarbetet ett steg vidare för att minska skillnaderna i hälsa i befolkningen, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande. Den nya folkhälsostrategin är en del i det.

Förutom tjänstepersoner och politiker från Region Östergötland deltar även representanter för Östergötlands kommuner, föreningar, Länsstyrelsen och Linköpings universitet. Under dagen kommer deltagarna att få en bild av läget i Östergötland och dessutom inspirerande föreläsningar om folkhälsoarbete nationellt och i andra delar av landet. Eftermiddagen ägnas till stora delar åt samtal och diskussioner för att få inspel och tankar kring vad som är viktigt i folkhälsoarbetet.

– En viktig fråga är förstås hur pandemin kommer att påverka folkhälsan i framtiden, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland. Förutom de effekter viruset har på sjukvården, kommer vi att få se en hel del kvarstående effekter på folkhälsan som vi behöver ha en strategi för.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen