Region Östergötland

Kritiskt läge med smittspridningen

[2021-04-23]

Läget är allvarligt och de närmaste veckorna är kritiska för smittspridningen. Det var budskapet när Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun bjöd in till gemensam pressträff på fredagen.

Regiondirektör Krister Björkegren inledde pressträffen med att ge en övergripande bild av den allmänna smittspridningen som ger ett stort inflöde av sjuka patienter och leder till små marginaler i sjukvården.

– Vi har fantastiska medarbetare, säger han. Men de behöver återhämtning och vila nu.

”Håll i några veckor till”
Därefter kom smittskyddsläkare Britt Åkerlind från Region Östergötland som beskrev smittspridningen som den värsta hittills under pandemin. Anledningen är att den brittiska virusvarianten sprider sig så mycket snabbare, men också att många inte respekterar rekommendationerna.

– Det är noggrannare än någonsin hur vi beter oss nu. Vi har valt att inte införa fler regler på regional nivå i nuläget. Det viktigaste är att vi alla följer de enkla grundreglerna. Stanna hemma vid minsta symtom, håll alltid avstånd och tvätta händerna. Det gäller alla.

– Det innebär att middagsbjudningar, kompisträffar, födelsedagsfiranden och after work på jobbet – det är inte dags ännu. Tänk till varje gång du gör något. Kan du inte uppfylla rekommendationerna, ställ in! Nu måste vi hålla i, några veckor till.

”Det kan vara våra grannar”
Jessica Frisk, som är vårddirektör i Region Östergötland beskrev det ansträngda läget i vården, där Region Östergötland nu har gått upp i förstärkningsläge. Många patienter är inlagda för vård av covid-19.

– I dag har vi 19 patienter som ligger på IVA för att de inte klarar att andas själva. Vi fick i går öppna den dagkirurgiska IVA-enheten och sju patienter har fått flyttas till andra län. Det leder till svåra prioriteringar varje dag.

– Vi klarar det som är akut, men vi skjuter upp vården för andra. Just nu har vi fyllt sjukhusen till brädden, där covid-patienterna är en stor del. Och det kan vara våra grannar, vänner och föräldrar.

Landshövding Carl Fredrik Graf lyfte situationen för näringslivet, där många företag med besökande kunder har en utmaning.

– Verksamheterna gör sitt bästa för att följa reglerna, men det är inte alltid kunderna respekterar reglerna. Man kommer i sällskap eller är fler i lokalerna än det står skyltat.

– Vi befinner oss mitt i pandemin, men om vi kan klara de närmaste fyra-sex veckorna genom att vara trogna de restriktionerna som finns, finns det goda förhoppningar att smittspridningen minskar till sommaren.

Ansträngt läge i skolorna
Anna Thörn, kommundirektör i Norrköping, beskrev ett mycket ansträngt läge inom framför allt utbildningsområdet.

– Utbildningskontoret rapporterar om fortsatt smittspridning i verksamheterna i samma höga takt som föregående veckor. Och förloppet går mycket snabbt. Förskolor, skolor och gymnasier i Norrköping är mycket ansträngda. Vi tvingas både stänga enheter och gå över till undervisning på distans.

Paul Håkansson, kommundirektör i Linköping, beskrev också utmaningar inom utbildningssektorn.

– Våra unga förtjänar en god undervisning, våra lärare och skolpersonal jobbar nu med att minska riskerna och ge så god undervisning de kan.

– Jag ser problem med minskad följsamhet till rekommendationerna i samhället i stort. Jag vill skicka med att även väl planerade aktiviteter kan gå fel. Tänk på situationer i kapprum, personalrum, lunchrum och vid kaffeautomaten. Försök undvika de situationer som kan uppstå där. Vi har några kritiska veckor framför oss nu.

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen