Region Östergötland

Kraftigt minskad provtagningskapacitet

[2020-11-06]

Idag fredag stänger Region Östergötland tillfälligt möjligheten att boka tid för provtagning av covid-19 för alla som inte tillhör någon prioriterad grupp. Provtagning kommer enbart att vara tillgänglig för patienter som behöver sjukvård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal.

Bild på PCR-provtagning

Den tillfälliga begränsningen beror på tekniska problem och en begynnande nationell materialbrist.

– Vi beklagar naturligtvis detta och gör allt vi kan för att komma tillrätta med problemen. Det är nu som alltid viktigast att alla med luftvägssymtom stannar hemma och avstår från nära kontakter med andra, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Det är i nuläget oklart hur länge stoppet varar. Region Östergötland återkommer fortlöpande med information. De som i dag har en bokad tid för provtagning kommer att tas emot men provsvaret kan bli fördröjt.

Textansvarig: Susanne Fridberg, nyhetsredaktionen

 

Detta gäller:

• Allmänheten kan för närvarande inte boka tid för provtagning av covid-19, varken på 1177.se eller via vårdcentralen.

• Om du får luftvägssymtom, stanna hemma tills symtomen har varit borta i 48 timmar.

• Om dina symtom kraftigt förvärras och du behöver sjukvård, ring vårdcentralen eller 1177.