Region Östergötland

Kraftig ökning av säsongsinfluensa i länet

[2021-12-17]

Influensan ökar just nu kraftigt i Östergötland. Fler patienter läggs in på sjukhus i takt med att smittan i samhället ökar. – Det är oerhört viktigt att alla som har symtom stannar hemma, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind. Det räcker inte att testa negativt för covid-19. Influensan kan innebära en lika hög risk för allvarlig sjukdom som covid-19 för riskgrupperna.

Förra året var influensan mer eller mindre obefintlig, precis som RS-viruset bland spädbarn. Orsaken var covid-19, som trängde ut de andra infektionerna. I år har både RS-viruset och influensan kommit tillbaka, betydligt tidigare än normalt och med större kraft än tidigare år.

– Vi ser att inflödet av influensafall till sjukhusen ökar och att de kommer tidigare än de brukar, säger Britt Åkerlind. Vi såg precis samma förlopp när det gäller RS-viruset bland barnen, en brant utveckling som kom tidigare än normalt. Vi tror att influensan blir lika kraftig.

Alla infektioner i samhället just nu innebär en hög belastning på hälso- och sjukvården. Att influensafallen påverkar sjukvården är också ett tecken på att spridningen är stor i samhället. Hittills i december är antalet positiva provsvar för influensa på akutmottagningarna i länet fyra gånger högre än hela november. Därför vill Britt Åkerlind återigen upprepa att alla som har symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma och inte röra sig ute i samhället.

– Vi får signaler om att vissa tror att det är fritt fram att gå ut om de bara har testat negativt för covid-19. Men det är det inte. Man ska stanna hemma om man har symtom. Influensan är kraftfull och farlig för riskgrupperna i år, den bedöms vara lika riskfylld som covid-19.

– Jag vill också uppmana alla i riskgrupperna att vaccinera sig mot influensa om man inte har hunnit göra det redan. Det är inte försent att boka vaccination.

På länets sjukhus gäller fortfarande riktlinjen om smittsäkra besök. Det innebär bland annat att endast en person får besöka en patient på en vårdavdelning och bara en medföljande till mottagningar och undersökningar tillåts. Besökare ska inte vistas i allmänna utrymmen och uppmanas att hålla avstånd till andra än den person de besöker.

– Självklart ska man inte heller besöka någon om man har en luftvägsinfektion eller andra sjukdomssymtom, säger Britt Åkerlind. Vi behöver hålla nere smittspridningen och minimera besöken.

Textansvarig