Region Östergötland

Kraftig minskning av dödsfall på IVA

[2020-12-02]

Dödsfallen bland patienter med covid-19 minskade kraftigt, medan andelen inlagda med sjukdomen inte ändrades. Det visar en granskning som Region Östergötland gjort av inläggningar på länets intensivvårdsavdelningar under pandemins första månader.

Bilden visar IVA-medarbetare som arbetar med covid-vård.Bilden visar Martin Magnusson.

Region Östergötland har granskat inläggningarna på intensivvårdsavdelningarna för patienter med covid-19 mellan den 9 mars och 23 augusti (vecka 11 till och med vecka 34). Genomgången omfattar totalt 848 patienter som vårdades på sjukhusen i regionen, varav 106 på intensivvårdsavdelningar (IVA). För att göra analysen har samtliga journaler granskats.

– Det här är en del av vårt arbete med patientsäkerhet. Vi granskar fakta för att lära oss mer och kunna höja kvaliteten om det behövs, säger Martin Magnusson, medicinsk rådgivare som också representerar särskild sjukvårdsledning på regional nivå.

Granskningen visar att andelen inläggningar av patienter med covid-19 på IVA, av de som vårdas på sjukhus, var oförändrad sett under hela perioden (vecka 11-34). I rapporten konstateras att det talar för att kriterierna för vård på IVA inte har ändrats. När patienter inte fick vård på IVA fanns det tydliga motiveringar till varför i journalen. Oftast handlade det om att patienterna inte hade fysiologiska förutsättningar för att klara vård i respirator.

Minskat kraftigt
Totalt avled 25 procent av patienterna med covid-19 på IVA under den aktuella perioden, men granskningen visar att dödligheten har minskat kraftigt. Under de första fyra veckorna avled 37 procent av patienterna, medan enbart hälften så många, 17 procent, avled under de följande fyra veckorna. Som en jämförelse var dödligheten för patienter med covid-19 på vårdavdelningar 15 procent under vecka 11 till och med vecka 34.
Dödsfallen på IVA har successivt minskat under hela den granskade perioden, mellan vecka 19 och 34 avled bara ett fåtal patienter med covid-19.

– Det är glädjande att det har blivit så mycket bättre på så kort tid och dessutom har dödligheten minskat trots att ålder, samsjuklighet och skörhet bland patienterna inte har förändrats under perioden, säger Martin Magnusson.

Förbättrat vården
Genomsnittsåldern för de som vårdades för covid-19 på IVA var 63 år. Var tredje patient hade en omfattande samsjuklighet och var femte patient hade en betydande eller allvarlig skörhet.
I granskningen noteras det att förståelsen för sjukdomsförloppet ökade med tiden, vilket påverkade vården på IVA. Till exempel förändrades läkemedelsbehandlingen och andningsvården blev mer effektiv.

– Det som kommer fram i den här granskningen stämmer väl överens med Socialstyrelsens nationella sammanställningar. Dödligheten har gått ner, vi har lärt oss mer om sjukdomen och förbättrat vården. Vi ser också att den här utvecklingen har fortsatt fram till där vi är i dag, säger Martin Magnusson.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen