Region Östergötland

Kraftig minskning av dödsfall i särskilt boende

[2021-05-24]

Dödsfallen bland personer med bekräftad covid-19 i särskilt boende minskade rejält under den tredje pandemivågen. Vaccinationer har haft bra effekt på både svår sjukdom och dödlighet visar Region Östergötlands granskning.

Bilden visar Stefan Franzén.

Region Östergötland har jämfört dödsfallen i länet där personer haft bekräftad covid-19 och avlidit i särskilt boende under den första, andra och tredje pandemivågen. Syftet har varit att ta reda på hur dödligheten påverkades när vaccinationer hade införts. 92 dagar under den första vågen har jämförts med lika många dagar under den andra och den tredje vågen. Den sista perioden omfattar 16 januari till 18 april i år, då vaccinationer gavs. Journaler har granskats för att göra analysen.

– Granskningen är ett led i vårt patientsäkerhetsarbete och ett sätt för oss att lära oss mer om pandemin, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Vaccination ger stort skydd
Granskningen visar att 104 personer avled under de 92 dagarna i den första vågen, 120 i den andra vågen och 35 i den tredje vågen. Det innebär att antalet avlidna med bekräftad covid-19 i den tredje vågen minskade med 71 procent jämfört med den andra vågen och med 66 procent jämfört med den första vågen. Minskningen skedde trots att det under den aktuella perioden var en stor smittspridning i samhället.
Det fanns inga skillnader i ålder, kön och samsjuklighet under första, andra och tredje vågen. Samtliga personer hade en betydande eller allvarlig skörhet.

– Minskningen visar att vaccinationen ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det som skiljer ut sig i tredje vågen är vaccineringen, de andra parametrarna är lika, säger Stefan Franzén.

Annan dödsorsak ökade
En ytterligare bekräftelse på vaccinets effekt är att covid-19 bedömdes vara den direkta dödsorsaken i 6 procent av dödsfallen under den tredje vågen. Motsvarande siffra för våg ett och två var 19 procent respektive 16 procent. Samtidigt bedömdes dödsorsaken vara någon annan än covid-19 i 20 procent av dödsfallen under tredje vågen. Motsvarande siffra för våg ett och två var 2 respektive 7 procent.
Av de 35 personer som avled med bekräftad covid-19 hade 27 vaccinerats, varav 5 hade fått 2 doser.

– Vaccin ger inte en fullständig skyddseffekt och effekten är lägre efter bara en dos. Det här är dessutom en grupp sköra äldre med sämre immunförsvar. Trots det ser vi att det var en tredjedel så många dödsfall när vaccinationer gavs, säger Stefan Franzén.

Tidigare nyhet om granskning: Dödsfall i första och andra pandemivågen jämförda.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen