Region Östergötland

Klart med vaccination på vissa arbetsplatser

Bilden visar en hand som håller i en vaccinationsspruta som en man ska få i armen.

[2021-05-25]

När Region Östergötland går in i fas 4 i vaccinationsarbetet kommer vaccinationer även att utföras på vissa större arbetsplatser i länet. Region Östergötland har skrivit avtal med två företag som driver företagshälsovård om att vaccinera på arbetsplatser.

Region Östergötland gick för en tid sedan ut med en offertförfrågan till länets större aktörer inom företagshälsovården om att vaccinera medarbetare vid de företag de har bland sina kunder.

– När vi går in i fas 4 är det här ett bra tillskott till våra vaccinationscentraler, säger Rickard Lundin i den särskilda sjukvårdsledningen. Därför har vi undersökt intresset hos de största aktörerna inom företagshälsovården i länet.

Förfrågan gick ut till flera företag och nu har Region Östergötland skrivit avtal med två företag, Feelgood och Avonova. Från och med vecka 23 kommer de att vaccinera anställda på ett antal större arbetsplatser i länet. 

Följer samma prioriteringsordning
– Företagshälsovården utför vaccinationerna på uppdrag av Region Östergötland utifrån de vaccinleveranser vi får. De kommer att följa regionens principer och prioriteringsordning, säger Rickard Lundin. Exempelvis kommer samma åldersindelning att gälla där som i regionen i övrigt.

De som jobbar på de aktuella arbetsplatserna kommer att få erbjudande om att vaccinera sig på sin arbetsplats när det är deras tur. Tidbokning görs direkt hos företagshälsovården.
Förutom att företagshälsovården vaccinerar på vissa arbetsplatser, kommer även det privata bolaget Samtrans att stötta vårdcentraler i länet med vaccinationer i mobila fordon, framför allt under sommaren. Dessutom kommer sjukvårdspersonal vid Försvarsmakten att vaccinera deras anställda.

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen