Region Östergötland

Klart med chef för nybildat Psykiatricentrum

[2020-01-09]

Bjarne Olinder blir centrumchef vid det nya Psykiatricentrum som bildades den 1 januari. Han har arbetat i Östergötland i trettio år, främst inom psykiatrin i västra och östra länsdelarna.

Bjarne Olinder

Bjarne Olinder kommer närmast från arbetet som verksamhetschef och överläkare vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i närsjukvården i Norrköping. Han är läkare och har tidigare bland annat arbetat som specialist inom vuxenpsykiatrin i västra länet.

– I min roll som centrumchef ska jag ta tillvara den kliniska kunskapen och den världsledande forskningen som finns i verksamheten. Det blir bättre för patienten när kompetensen samlas inom ett centrum. Det blir lättare att synliggöra psykiatrifrågorna och ta vara på all den kompetens som finns hos medarbetarna. Att jag har arbetat i vården i Östergötland sedan 1991 ser jag som en fördel eftersom det har gett kunskap om länet och en stor personkännedom, säger Bjarne Olinder.

"Viktigt arbete"

Regiondirektör Krister Björkegren är mycket nöjd med rekryteringen:
– Med Bjarne Olinder får Psykiatricentrum en mycket erfaren och kompetent ledare för det viktiga arbetet med att utveckla den samlade psykiatriska vården i regionen.

Det nya Psykiatricentrum i Region Östergötland samlar de vuxenpsykiatriska klinikerna i de tre länsdelarna, barn-och ungdomspsykiatrin i centrala och östra länet, barn- och ungdomshälsorna i länet, beroendeklinikerna, rättspsykiatriska regionkliniken och flyktingmedicinskt centrum.

– Vi ska arbeta för en bättre tillgänglighet, och erbjuda bra behandlingar och metoder både i slutenvården och i öppenvården. Min tanke är att öka ambitionsnivån för flera patientgrupper, särskilt för dem som är svårast sjuka, säger Bjarne Olinder.

Under en övergångstid kommer han att avveckla sitt arbete som verksamhetschef vid barn- och ungdomspsykiatrin samtidigt som han tillträder som centrumchef.

Textansvarig: Maria Carlqvist / Nyhetsredaktionen, 010-103 94 88