Region Östergötland

Klart med centrumchef för Barn- och kvinnocentrum

[2020-03-06]

Nu är det klart att Tobias Ekenlie blir ordinarie centrumchef för Barn- och kvinnocentrum. Han har varit tillförordnad centrumchef för Barn- och kvinnocentrum sedan oktober och fortsätter nu i den rollen som ordinarie.

Bilden visar Tobias Ekenlie

– Det känns jättebra att nu kunna ta tag i saker "på riktigt", säger Tobias Ekenlie. Vi har redan idag en kvinno- och barnsjukvård som är i världsklass inom många områden, men vi kan bli ännu bättre och effektivare och se till att vi når fler. Det gäller exempelvis inom forskning och utbildning och inom det preventiva hälsoarbetet, som kan bli mer proaktivt.
– Vi är mycket glada att Tobias Ekenlie nu har tackat ja till att bli centrumchef på BKC. Både jag och vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin har arbetat med honom i olika konstellationer under många år och uppskattar hans engagemang för jämlik vård, goda medicinska resultat och att vi ska använda våra resurser på ett smart och rätt sätt, säger vårddirektör Jessica Frisk.

Tobias Ekenlie är barnläkare och har under åtta år varit verksamhetschef för barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid Vrinnevisjukhuset. Han drivs av ett starkt engagemang i frågor som handlar om kvalitets- och förändringsarbete.

– Vi måste arbeta mer med data, så att vi har rätt underlag för vårt utvecklingsarbete, och med att förenkla och standardisera arbetssätt, så att vi gör mer lika inom regionen, säger Tobias Ekenlie.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28