Region Östergötland

Katastrofmedicinskt centrum får uppdrag som kunskapscentrum i traumatologi

Bilden visar en övning på katastrofmedicinskt centrum där några personer tar hand om en annan som ligger.

[2020-12-02]

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är från och med den 1 december ett av Socialstyrelsens nationella kunskapscentrum i katastrofmedicin, med inriktning på traumatologi. Uppdraget innebär att KMC bistår med expertrådgivning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning inom kunskapsområdet och en årlig översikt över forskningsfältet.

̶ Uppdraget innebär ett erkännande av KMC som en nationellt ledande institution inom traumatologisk forskning och utbildning. Även om uppdraget är exklusivt för KMC, är ambitionen att i tillämpliga delar samarbeta med andra traumatologiska centra i Sverige som Göteborgs universitet och Karolinska institutet, säger Andreas Wladis, professor i katastrofmedicin vid KMC och Linköpings universitet.

KMC i Region Östergötland bedriver tvärvetenskaplig forskning med utgångspunkt i både experimentell och klinisk traumatologi, med projekt inom bland annat sårläkning, prehospital vård och global kirurgi i konfliktzoner. Uppdraget ger ytterligare möjligheter för dessa och nya forskningsprojekt att drivas vidare med framgång.

̶ KMC kan nu kraftsamla och utveckla det nätverk av forskare och experter som finns inom traumatologi, med utgångspunkt i Östergötland. Vi ser framför oss ett nära samarbete med myndigheter, regioner, militära och civila organisationer, forskare och sakkunniga från Sverige och världen. Med den grunden kan vi fånga in olika kunskapsbehov och tillhandahålla en aktuell bild av den evidens som utvecklas, säger Carl-Oscar Jonson, docent i experimentell katastrofmedicin och forskningskoordinator vid KMC.

Bilden: Demonstration på en kurs som ges på KMC, där deltagarna får lära sig omhändertagande av traumatiskt skadad patient i svår miljö. Foto: Susanna Lönnqvist

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen