Region Östergötland

Kardiologen på Vrinnevisjukhuset flyttar till nytt och får platser för hjärtintensivvård

[2020-12-03]

Ljusa och fräscha lokaler med ett eget rum för varje patient. Det blir nu verklighet när kardiologiska vårdavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping flyttar till nya lokaler. Här finns fyra nya hjärtintensivvårdsplatser där patienter kan vårdas på en högre vårdnivå än tidigare.

De helt nybyggda lokalerna är en del i framtidsprojektet Vision 2020 där verksamheten finns från den 2 december.

– Det är nytt, fräscht och ljust i de nya lokalerna, säger Maria Pettersson, specialistsjuksköterska på kardiologiska kliniken på Vrinnevisjukhuset (bilden till vänster). Vi har sett fram emot detta länge.

Alla vårdrummen blir enkelrum för att öka integriteten för patienterna, minska risken för smittspridning och ge plats åt anhöriga. Lokalerna ger också en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Fyra HIA-platser
Ytterligare en nyhet för avdelningen är att den från och med nu kommer ha fyra nya hjärtintensivvårdsplatser (HIA).

– Det är ett lyft att hjärtavdelningen nu har flyttat till ändamålsenliga och moderna lokaler som också kommer att inrymma nya platser för hjärtintensivvård (HIA), säger Christofer Digerfeldt, verksamhetschef kardiologiska kliniken på Vrinnevisjukhuset.

Rätt vårdnivå
På de nya HIA-platserna kan personalen vårda patienter på en högre vårdnivå än tidigare. Patienterna som tas emot här lider av akuta hjärtproblem i form av svår hjärtsvikt, komplicerad hjärtinfarkt eller livshotande hjärtrytmrubbning.

Antalet patienter som vårdas för kraftigare hjärtinfarkter har minskat något på senare år. Förutom att behandlingarna är mer effektiva så har levnadsvanorna förbättrats. Det har påverkat dödligheten i hjärtinfarkt som minskat kraftigt senaste decennierna.

Textansvarig: Pia Jakobsson, nyhetsredaktionen

• Här arbetar 90 medarbetare med specialiserad hjärtsjukvård.
• Varje år tar kardiologkliniken emot cirka 1700 inneliggande patienter.
• Hjärtavdelningen har 18 vårdplatser, varav fyra nya HIA-platser.
• I anslutning till kliniken finns även Seldingerenheten som ger specialistvård för hjärt- och kärlsjukdomar med avancerad kateterteknik.