Region Östergötland

IVO kritiserar landets regioner

[2020-11-24]

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot landets regioner efter en granskning av vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 i särskilt boende. I sitt beslut påpekar IVO bland annat att det förekommit brister i dokumentationen. "Vi tar IVO:s kritik på stort allvar", säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Bilden visar Stefan Franzén

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en granskning av hur covid-19 hanterats inom särskilda boenden och i inledningen av pandemin. Ett antal särskilda boenden och vårdcentraler med läkaransvar för dessa har valts ut i granskningen.

IVO har bland annat intervjuat företrädare för primärvård och medicinskt ansvariga i kommunerna och granskat om det gjorts individuella bedömningar avseende behov av vårdnivå och om personer i särskilt boende fått den vård och behandling de haft behov av. I sina beslut, som meddelades idag, kritiserar IVO regionerna på flera punkter.

Välkomnar granskningen

–Vi välkomnar granskningen och tar IVO:s kritik på stort allvar. Nu kommer vi att analysera innehållet i den och göra en grundlig undersökning av de brister som lyfts fram, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland.

– Under våren hade vi ett högt tryck och en explosionsartad ökning av covid-19-sjuka. Vi gjorde en enormt snabb omställning av vården under en eskalerande kris. Primärvården genomförde i samarbete med länets kommuner ett stort och omfattande arbete med vårdplaner och individuella bedömningar för att säkra en god vård för personer i särskilt boende.

Region Östergötland ska komma in med ett svar till IVO senast den 15 januari.

Textansvarig: Bodil Knuthammar