Region Östergötland

25 år med Internationella medicinska programmet samlas i antologi

[2020-06-16]

Internationella medicinska programmet i Region Östergötland fyller 25 år. Tusentals personer har fått avgörande läkarvård runt om i världen under ett kvarts sekel, samtidigt som länets läkare har höjt sin kompetens. Nu presenteras verksamheten i en antologi.

Bilden visar Åke BjörnBilden visar Peter Berggren

Partnerships for sustainable health care systems – the International Medical Program approach är en 190 sidor tjock bok, fylld av viktig och på många sätt gripande text.

– Det känns skönt att äntligen ha den tryckt och färdig i sin hand, säger Peter Berggren, forskningskoordinator vid Internationella medicinska programmet (IMP), som har hållit ihop arbetet tillsammans med Ruhija Hodza-Beganovic, chef för IMP, och Åke Björn som var programmets tidigare chef och den som startade verksamheten.

Alltsammans började för 25 år sedan när kriget härjade i forna Jugoslavien. FN bad om hjälp att evakuera skadade från Bosnien och Sveriges riksdag svarade.
– Migrationsverket ingick ett avtal med Region Östergötland om att vi skulle hålla med all medicinsk kompetens, säger Åke Björn.

Därmed växte ett evakueringsprogram fram, som sedan blev IMP.
Åke Björn insåg snart att för den summa det kostade att föra skadade från Bosnien till Sverige skulle man kunna skicka ett team av läkare och hjälpa fler personer på plats, samtidigt som man kunde stötta och utbilda vårdpersonal i de utsatta områdena.
– Från 1997 och tio år framåt gjorde vi båda delarna. Vi vårdade de flesta på plats men en del svårt skadade behövde hjälp som vi bara kunde erbjuda i Sverige och då var det fint att kunna skicka dem hit, säger Åke Björn.

Tusentals har fått hjälp
Kort senare kom en förfrågan om hjälp även i Kosovo och några år senare också från Kenya och Etiopien. Sammantaget har många tusentals personer fått hjälp i de olika länderna. Men syftet med Internationella medicinska programmet är att det ska vara till nytta såväl för svensk sjukvård som för partnerskapsländerna.

– Vi skiljer oss från Läkare utan gränser till exempel, genom att vår personal åker i team och bara är borta i en dryg vecka, fortsätter Peter Berggren.

Ett exempel på att resorna är kompetenshöjande är kärlkirurgi i Etiopien. Där görs ofta kärlkirurgiska ingrepp med öppen kirurgi, vilket börjar bli mer ovanligt i Sverige.
– Men det händer att det kommer in personer där den typen av kirurgi behövs och genom resorna till Etiopen kan vår personal hålla igång sin kunskap på området, säger Peter Berggren.

Axplock av berättelser
Antologin är ett axplock av berättelser från de 25 åren. Dels har svensk personal skrivit om sina upplevelser, dels har representanter från partnerskapsländerna bidragit med flera kapitel, bland andra tidigare hälsoministern i Kosovo."

– Region Östergötland är ensamma om att finansiera kompetensutveckling på det här sättet och tanken med antologin är förstås att sprida budskapet.

– Dels är målgruppen alla som har jobbat i projektet under åren, dels våra partnerorganisationer och samarbetspartners samt personal i regionen som är nyfikna på vad vi gör, säger Peter Berggren.

– Men den kommer också finnas att ladda ner för privatpersoner som vill läsa. Och eftersom verksamheten är unik i Sverige tror vi att våra politiska ledare kommer att läsa och sedan stå ännu rakare i ryggen när de vet hur mycket gott programmet gör.

Text: Anna Lindén / nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Internationella medicinska programmet (IMP) är en del av Katastrofmedicinskt centrum vid Region Östergötland.

IMP består idag av två enheter:

  • Varaktig vård som samordnar och ansvarar för återsökning av statlig ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov inom Region Östergötland
  • Internationella verksamheten som organiserar och samordnar specialiserade stödteam till underutvecklade länder och länder som drabbats av kriser.