Region Östergötland

Innovationspris till team på US Brännskadecentrum

Johanna Ulfvarson och Jonas Sareld står på en scen. De håller i en prischeck där det står ”100 000 kr”. På en stor tv-skärm syns Folke Sjöbergs ansikte.

[2022-05-10]

En innovation från Brännskadecentrum på Universitetssjukhuset i Linköping har utsetts till vinnare av årets Medtech4Health Innovation Award. Innovationen har utvecklats av ett team vid kliniken och är ett digitalt verktyg som med hjälp av AI förbättrar uppföljningen av svårläkta sår.

Innovationen SeeWound är ett digitalt uppföljningsverktyg som med hjälp av artificiell intelligent (AI) möjliggör automatisk uppföljning av svårläkta sår i klinisk verksamhet. Teamet bakom innovationen är Moustafa Elmasry, docent och överläkare, Matilda Karlsson, specialistsjuksköterska, Folke Sjöberg, professor och överläkare, och sårsjuksköterskorna på sårmottagningen vid Brännskadecentrum på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Det är väldigt kul att vi har fått den här utmärkelsen, säger Folke Sjöberg. Innovationen har utvecklats från brännskadeforskningen och applikationen från ett annat område. Idén är att med AI-teknik kunna se hur sår utvecklas över tid.

Stort lidande

Uppskattningsvis är det cirka 50 000 människor i Sverige som går med svårläkta sår, och förutom att det ofta innebär ett stort lidande så kostar det tre till fyra miljarder kronor per år för den svenska vården, berättar Folke Sjöberg.

SeeWound förbättrar dokumentationen, ökar patientsäkerheten och möjliggör en mer informationsdriven och digital sårbehandling för patienter. Innovationen kan hjälpa sköterskor och läkare som dagligen arbetar med svårläkta sår i hela vårdkedjan, från kommunal verksamhet till vårdcentraler och specialistkliniker. För att använda tekniken behövs mobiltelefon, app och abonnemang.

Stöd från flera håll

Förhoppningen är att SeeWound ska kunna spridas som ett heltäckande stödsystem för sårbehandling i hela Sverige. Arbetet med innovationen har fått stöd från flera håll, däribland med 500 000 kronor från statliga Vinnova. Teamet fortsätter arbetet med att utveckla tekniken.

– På sikt kommer vi att kunna mäta inte bara sårstorlek utan även sårdjup. Nästa steg kan bli att kunna se orsak till såret, om det är tillräckligt rengjort och vilken infektion det rör sig om, berättar Folke Sjöberg.

Text: Bodil Knuthammar, kommunikationsenheten

Bakgrund

Sweden Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik. Programmet samlar aktörer inom hälso-och sjukvård, akademi, idéburna organisationer och näringsliv i regionala noder, och i olika typer av projekt, som genom innovationer kan effektivisera hälso- och sjukvården och stärka den medicintekniska industrin. Målet är att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vård och omsorg och skapa värde för patienter.