Region Östergötland

Ingen ökad provtagning

[2020-04-03]

Region Östergötland märker ett ökat tryck från personer som vill provtas för covid-19. ”Vi provtar fortfarande inte personer som inte har symtom eller som bara har lindriga symtom”, tydliggör sjukvårdsledare Rickard Lundin.

Bilden visar en person som topsas i näsan.

Under veckan har regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för hur antalet tester för covid-19 ska kunna utökas i landet. Det innebär inte att regionerna i det här läget kommer att öka provtagningen.

– Vi märker att det förekommer missuppfattningar om det. Vi har sett en ökad tillströmning till våra sjukhus av personer som vill bli provtagna, säger Rickard Lundin, sjukvårdsledare i särskild sjukvårdsledning på regional nivå i Region Östergötland.

Inlagda eller personal
De direktiv för provtagning som finns i dag fortsätter att gälla tills vidare. Det innebär att provtagning görs på patienter som har akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom och som antingen är inlagda på sjukhus eller som bedöms behöva sjukhusvård. Prioriterad personal i sjukvård och i äldreomsorg provtas också. Däremot tas inte prover på personer som har lindriga symtom eller inga symtom alls.

– Vi förstår att det finns oro och önskningar om provtagning, men det är inte möjligt att komma till sjukhusen för att göra drop in-test, säger Rickard Lundin.

Ringa 1177
Vid länets alla tre sjukhus finns tält eller bodar som används för antingen tidsbokad provtagning eller för bedömning av patienter med luftvägssymtom. Det sistnämnda handlar om att separera dessa patienter från andra för att inte föra in smitta på akutmottagningarna.

– Vi vill vara tydliga med att man inte heller kan komma till dessa ställen för att göra ett test, säger Rickard Lundin.

Personer som har kraftiga luftvägssymtom och är oroliga ska ringa till 1177 eller vårdcentralen för en bedömning. Personer med akuta symtom ska ringa 112.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29