Region Östergötland

Ingen förändring för skolorna

[2021-02-25]

Smittskydd Region Östergötland ändrar inte sin rekommendation när det gäller länets skolor efter sportlovet. Det blir alltså ingen rekommendation om distansundervisning på högstadieskolorna efter lovet. "Vi befinner oss i ett platåläge när det gäller smittspridningen och vi har haft dialog inom Region Östergötland och med kommunernas skolchefer. De känner sig trygga med aktuell situation och det fortlöpande samarbete vi har i de här frågorna", säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Flera regioner i landet har den senaste tiden gått ut med rekommendationer om distansundervisning i skolorna efter sportlovet. Både regeringen och Folkhälsomyndigheten är tydliga med den stora vikten av att barn och ungdomar är i skolan utifrån rapporter om ökad psykisk ohälsa, ökad fysisk inaktivitet och sämre socialt välmående. Ställningstagande till ytterligare restriktioner bör endast ske om det regionala smittspridningsläget försämras betydligt. I dialog med Region Östergötland och samtliga kommuners skolchefer har Smittskydd Region Östergötland beslutat att stå fast vid de rekommendationer som gäller i dag, där gymnasieskolorna huvudsakligen driver undervisning på distans. Kommunerna enskilt tar själva besluten i frågan.

– Vi har inte den stegring i smittspridningen här i Östergötland som vissa andra regioner har, utan vi befinner oss på en platå. Samtidigt är det oerhört viktigt att barn och ungdomar kan vara i skolan, säger Britt Åkerlind.

– Vi har ett nätverk där Smittskydd Region Östergötland och kommunernas skolchefer har en tät och nära kontakt. Så fort en skola upplever problem med smittspridning kan vi agera snabbt. När vi har diskuterat frågan med skolcheferna känner de sig trygga med det arbetssättet. De ser att de har enstaka fall och har god hjälp av tidigare vidtagna åtgärder enligt nationella rekommendationer och av smittskyddet när det inträffar.

Mot bakgrund av läget, med en platå i smittspridningen och ett nära samarbete med skolorna i länet, beslutade Smittskydd Region Östergötland på torsdagen att inte ändra sina rekommendationer för högstadieskolorna. Däremot vill Britt Åkerlind understryka vikten av att följa de allmänna rekommendationer som gäller i samhället, inte minst de senaste nationella rekommendationerna som skärpts ytterligare från regeringen.

– Vårt sammanlagda beteende ger resultat. Det är avgörande för utvecklingen den närmaste tiden hur vi beter oss och hur väl vi följer rekommendationerna. Det gäller att hålla avstånd, tvätta händerna och förstås stanna hemma om man är sjuk. Och även att vi följer de nu skärpta nationella rekommendationerna, som att exempelvis åka ensam och handla för att minska trängsel i butikerna, säger Britt Åkerlind.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen