Region Östergötland

Infertilitet vanligare hos män födda underviktiga

[2021-12-28]

Män som föds små för tiden har en ökad risk för barnlöshet och en ökad risk för att behöva ICSI och spermiedonation för att bli fäder. Det visar Susanne Liffners avhandling från Linköping.

– När män födda små för tiden genomgår behandling med assisterad befruktning är dock chansen att lyckas få barn lika stor som för andra män, säger Susanne Liffner, överläkare på kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping och nybliven doktor vid Linköpings universitet. 

Oförmågan att få barn trots mer än ett års försök, infertilitet, är vanligt. Ungefär 15 procent av alla par behöver medicinsk hjälp för att få barn, och den vanligaste behandlingen idag är provrörsbefruktning, IVF. En barnlöshetsutredning av mannen och kvinnan i paret leder ofta till att faktorer hos kvinnan, mannen eller båda kan förklara infertiliteten. Hos ungefär 20 procent hittar man ingen orsak och barnlösheten benämns då oförklarad. Tidigare studier har visat att män som var födda med en födelsevikt under den förväntade (små för tiden), med låg födelsevikt (under 2500 g) eller för tidigt (födda före 37:e graviditetsveckan) hade en lägre sannolikhet att bli fäder än män som var födda normalviktiga.

I sin avhandling undersöker Susanne Liffner om denna lägre sannolikhet att bli pappa kunde bero på att männen oftare hade en manlig faktor som förklaring till barnlösheten, det vill säga om det oftare behövdes ICSI (en metod som används vid dåligt spermaprov) eller spermiedonation för att hjälpa dem att bli pappor. Syftet var även att ta reda på om deras chans att få barn med hjälp av assisterad befruktning var försämrad. Avhandlingen undersöker också om skador på spermiens arvsmassa (DNA) var vanligare hos män som fötts underviktiga än hos män som fötts normalviktiga och om män som blivit fäder med hjälp av assisterad befruktning oftare fötts med låg födelsevikt än män som blivit fäder på naturlig väg.

Oftare födda underviktiga

Resultaten visar att vården behövde utföra ICSI för 63 procent av männen födda små för tiden men bara för 45 procent av männen som var födda normalviktiga.

– Män som blivit fäder med hjälp av ICSI var oftare födda underviktiga, små för tiden, än både män som blivit fäder naturligt och män som blivit fäder med vanlig provrörsbefruktning, säger Susanne Liffner.

I en annan studie undersöktes män som var födda mellan 1973 och 1986 som varit patienter på Reproduktionsmedicinskt centrum i Linköping på grund av barnlöshet. Resultaten visade att män som hade en manlig faktor som förklaring till barnlösheten oftare var födda små för graviditetstiden eller hade en låg födelsevikt jämfört med män som inte fått barn på grund av faktorer hos kvinnan eller där barnlösheten var oförklarad.

För tidigt födda

Det var också en högre andel av männen med manlig infertilitetsfaktor som var födda för tidigt, med låg födelsevikt eller små för tiden jämfört med alla män födda under samma tidsperiod i hela Sverige. Männens födelsevikt och storlek vid födseln hade inte betydelse för om behandling med assisterad befruktning ledde till en graviditet eller ej, visade resultaten i avhandlingen.

– Resultaten pekar på att män som föds små för tiden har en ökad risk för barnlöshet och en ökad risk för att behöva ICSI och spermiedonation för att bli fäder. När män födda små för tiden genomgår behandling med assisterad befruktning är dock chansen att lyckas få barn lika stor som för andra män, säger Susanne Liffner.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen

 

Avhandlingen "Infertility in men in relation to their birth characteristics" lades fram av Susanne Liffner vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet den 17 december.