Region Östergötland

Hur skapar vi hållbara städer?

Bilden visar en stadsmiljö med människor illustrerad

[2020-11-25]

Hur kan vi utveckla våra städer och samhällen på ett hållbart sätt? Med utgångspunkt från de globala målen för hållbarhet, Agenda 2030, kommer den frågan att diskuteras den 26 november i ett halvdagsevent som Region Östergötland står bakom.

Bilden visar Helena Klintström

"Framtidens stad och samhälle" den 26 november är ett samarbete mellan ett antal stora regionala aktörer i Östergötland. Bakom eventet står, förutom Region Östergötland, även Länsstyrelsen i Östergötland, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren, Åtvidabergs kommun och Cleantech Östergötland. Seminariet är en del av en nationell satsning för att lyfta hållbarhetsaspekterna på ett tydligare sätt i arbetet med regional utveckling.

- Vi kommer att lyfta och diskutera viktiga samhällsutmaningar som vi måste hantera för att våra städer och samhällen ska utvecklas på ett hållbart sätt, säger Peter Karlsson, projektledare för projektet Hållbarhetsintegrering i Region Östergötland. Frågan är vad vi kan göra, hur det ska gå till och inte minst vem som ska göra.

Fyra samhällsutmaningar
Halvdagsseminariet inleds med att Helena Klintström, samhällsplanerare på WSP, och Dag Johansson, tidigare stadsarkitekt i Norrköping, diskuterar hur vi gör stadsutveckling mer hållbar. Därefter presenteras resultatet av ett brett arbete som har genomförts under hösten. Där har de arrangerande organisationerna, tillsammans med flera andra aktörer, fördjupat sig i de fyra samhällsutmaningarna folkhälsa, klimatanpassningar, kompetensförsörjning och en hållbar värdekedja för bygg- och fastighetsbranschen.

- De fyra utmaningarna kommer att presenteras och därefter blir det reflektion och samtal kring de olika presentationerna, berättar Peter Karlsson.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen

Seminariet "Framtidens stad och samhälle" är en del av ett projekt som Region Östergötland driver på uppdrag av Tillväxtverket. Projektet Hållbarhetsintegrering går bland annat ut på att ta in hållbarhet och Agenda 2030 på ett tydligare sätt i arbetet med regional utveckling i Östergötland.