Region Östergötland

Höstdos erbjuds till ytterligare grupper

[2022-08-31]

Region Östergötland erbjuder från och med 1 september en höstdos covid-19-vaccin även till personer som är 70 år eller äldre.

Vaccinationen ges tidigast fyra månader efter den senaste vaccineringen. Precis som tidigare skickas erbjudandet till digitala brevlådor för dem som anslutit sig till det, eller med vanlig post. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller få komplikationer efter covid-19. Höstdosen ger dig ett förstärkt skydd mot svår sjukdom i covid-19.

Sedan tidigare har även personer som bor på särskilt boende, har hemsjukvård eller hemtjänst fått erbjudandet om en höstdos.

Erbjudandet kommer fortsätta att skickas ut i åldersordning. Olika grupper som löper större risk att bli svårt sjuka kommer också att prioriteras. På grund av turordningen är det viktigt att invänta brevet innan vaccineringen bokas in.

Text: kommunikationsenheten