Region Östergötland

Hon får utmärkelsen Silverörat

[2020-11-27]

Marie Öberg – docent, audionom och hörselpedagog på hörselkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) – tilldelas Silverörat 2020. Ett pris som delas ut av Svenska audiologiska sällskapet sedan 1977.

Bilden visar Marie Öberg

– Det är verkligen betydelsefullt och en stor ära för mig att få ta emot det här priset, säger Marie Öberg.

Hon har redan firat med tårta tillsammans med kollegorna på hörselkliniken eftersom även de har varit delaktiga i hennes studier.

Marie Öberg har arbetat inom audiologi i 38 år, både kliniskt och som forskare. När hon disputerade 2008 var det med studier som enligt motiveringen var "djupt förankrade i hörselvården, med avsikt att förändra vardagen för personer med hörselproblem".

Varför är det viktigt att forska inom området?
– En obehandlad hörselnedsättning kan leda till isolering, nedstämdhet och för tidigt utvecklade besvär av demens. Vi vill få fler personer att söka för sina hörselbesvär och ta del av hörselrehabilitering, och vi behöver utveckla och utvärdera nya effektiva metoder för hörselrehabilitering.

Svenska audiologiska sällskapet motiverar valet av pristagare så här: "Vår pristagare har gjort ett gediget avtryck inom svensk, och internationell, audiologi och förtjänar därmed att belönas".

Parallellt med forskarkarriären, som resulterat i över 20 publicerade artiklar, har Marie Öberg också undervisat och handlett vid audiologiutbildningarna i Lund, Örebro, Stockholm och Göteborg.

Världshälsoorganisationen bedömer att hörselnedsättning är den fjärde vanligaste funktionsnedsättningen i världen. Det beräknas att omkring 20 procent av Sveriges befolkning har någon form av hörselnedsättning, men långt ifrån alla söker hjälp för sina hörselproblem.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85