Region Östergötland

Hon är årets Kandidat Kork

[2021-01-19]

Anna Spångéus är biträdande professor på Linköpings universitet och specialistläkare inom intermedicin/endokrinologi. Med sin pedagogiska undervisning får hon alla studenter att förstå, därför har hon tilldelats studenternas pris Kandidat Kork.

Bilden visar Anna Spångéus

Kandidat Kork-priset är studenternas vandringspris som delas ut av avgångsterminen på läkarprogrammet. Priset tilldelas den som genom sin pedagogik kan få "den mest korkade läkarstudent att förstå".

På frågan hur det känns att bli tilldelad priset svarar Anna:

- Det är fantastiskt kul! Förvånande och kul. Det är ju många superduktiga lärare och just jag fick det.

Anna Spångéus har undervisat vid läkarprogrammet i mer än tio år. Nu kombinerar hon undervisning och forskning på universitet med sitt arbete som läkare på medicinska och geriatriska akutkliniken. I detta har hon bland annat arbetat som temagruppsordförande, föreläsare, basgruppshandledare och med VFU-studenter.

- Att undervisa är extremt kul. Det ger mig mycket tillbaka, det får mig att växa.

Pedagogiska knep
För Anna handlar pedagogisk undervisning om att vara nyfiken och att våga testa och ändra. För henne är det också viktigt att tänka igenom sitt budskap och att ta åt sig och lyssna på återkoppling från studenterna. Tekniken har skapat nya möjligheter att lära ut och göra det på ett annorlunda sätt. Hon nämner att det är viktigt att våga förändra utifrån de förutsättningar man har.

- Jag tror nästan aldrig att jag haft samma föreläsning två gånger, jag måste förändra mig lite.

Anna blev även tilldelad Rousseaupriset 2020. Detta pris, till minne av Andreas Rousseau, delas också ut för att uppmärksamma god pedagogisk förmåga. Priset ges varje år till årets bästa föreläsare på läkarprogrammet.

I undervisning är pedagogik viktigt men hon nämner att detta är något som också är viktigt i yrket som läkare.

- Som läkare och som sjukvårdspersonal så är vi ju hela tiden pedagoger i patientmötet. Så det är en viktig egenskap och ett viktigt budskap att nå fram med.

Text: Ebba Malmqvist, nyhetsredaktionen

Motiveringen till priset:
"Anna har föreläst på såväl prekliniska som kliniska terminer. Genomgående har hon haft en fantastisk struktur och en tydlighet som gjort det lätt för oss studenter att följa med och förstå det hon lär ut. Genom ett simpelt men briljant upplägg på hennes föreläsning under termin 4 lyckades hon etsa fast en återkommande illustration på våra näthinnor och med denna förklara hela kalciumbalansen. Anna har dessutom haft ett fint och engagerat bemötande som handledare för de av oss som haft turen att träffa på henne under VFU. Vi ser henne som en eldsjäl som brinner för att vi ska komma ut som kunniga kollegor. Läkarprogrammet och dess studenter behöver fler som henne!"