Region Östergötland

Högt tryck – många vill testa sig

En person får en provtagningspinne i näsan.

[2021-09-02]

Många vill testa sig för covid-19 just nu, och Region Östergötland arbetar för att på nytt skala upp provtagningsverksamheten. Det är viktigt att testa sig när det är motiverat och fortsätta hålla avstånd, stanna hemma vid sjukdom och tvätta händerna.

Provtagningsbod vid Himmelstalund i Norrköping.

I samband med att många återvänt till jobbet och studierna så har också höstens förkylningssäsong fått en skjuts. Det har lett till att efterfrågan på PCR-test har ökat kraftigt i främst Norrköping, Linköping och Motala.

– Många är förkylda, det hör till den här tiden på året. Vår rekommendation är att man ska testa sig om man har symtom som har varat i två dygn och man fortsätter att bli sämre efter det, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare inom Region Östergötland.

Erbjuds fler tider

I Norrköping fanns tidigare en provtagningsplats vid Vrinnevisjukhuset, men för att möta det ökade trycket så har i dag, 2 september, en större provtagningsbod öppnat på parkeringen vid friidrottsarenan i Himmelstalund. Det gör att Norrköpingsborna kan erbjudas fler tider för provtagning, från 120 tider per dag i augusti, till 330 tider per dag från och med nu. En utökning med kvällstider (klockan 17–22) har skett i Linköping, och även här pågår arbetet med att etablera nya lokaler för provtagning. Behovet i Motala ses också över.

– Det är en utmaning att snabbt ställa om och hitta rätt nivå för provtagningskapaciteten. I takt med att allt fler vaccinerades i somras så sjönk efterfrågan på provtagning, men nu har den snabbt ökat igen, säger Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör.

För att skydda andra

Majoriteten av dem som bokar provtagning är ovaccinerade.

– Vi ser att det framför allt handlar om människor i åldersgruppen 20–29 år som gör PCR-test, men utan att de vaccinerar sig i samma utsträckning. Vårt råd är, som alltid, att man ska vaccinera sig. Både för sin egen skull, men också för att skydda andra. Majoriteten av dem som vårdas på sjukhus just nu är ovaccinerade, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare.

Textansvarig: Gustav Borg

När ska du boka tid för PCR-provtagning?
• Om du blir fortsatt sämre efter att ha haft symtom i 48 timmar.
• Om du har kraftiga symtom, eller har haft symtom under en längre tid, ska du kontakta vårdcentralen för en medicinsk bedömning.
• Om du återkommer från en resa utanför Norden och inte är fullvaccinerad. (Det behöver gå två veckor efter den andra vaccindosen för att skyddet ska vara fullgott.)

När ska du avstå från PCR-provtagning?
• Vid milda förkylningssymtom som pågått en kort tid.
• Om du har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna. (Provet kommer att vara positivt i flera veckor. Du är dock inte smittsam efter sju dygn, förutsatt att symtomen till största delen försvunnit.)
• Om du nyligen har fått ett negativt provsvar, men har kvarstående symtom.
• Om det gäller barn med milda förkylningssymtom rekommenderas föräldrar att avvakta med provtagning.