Region Östergötland

Gott om tider för vaccination

[2021-04-08]

Vaccinationerna i Östergötland går vidare i bra takt. Två tredjedelar av alla invånare över 70 år har redan fått sin första dos och just nu finns det gott om lediga tider för vaccination, framför allt på länets vaccinationscentraler.

Bilden visar en sjuksköterska som ger vaccin till en man.

Region Östergötland vaccinerar just nu invånare över 70 år. Och stora delar av de äldre åldersgrupperna har fått sin första vaccindos. I gruppen över 70 år har 65 procent fått den första dosen vaccin, en siffra som beräknas vara uppe i närmare 80 procent efter den här veckans slut. Sammantaget har Region Östergötland nu gett över 100 000 doser vaccin, vilket innebär att 19,8 procent av befolkningen över 18 år har fått sin första dos.

"Glädjande"

– Det är glädjande att se att vi vaccinerar på i bra takt och att vaccinationsviljan är hög hos invånarna, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland.

Vaccinleveranserna är just nu goda och i nuläget finns det gott om tider de närmaste två veckorna. Störst kapacitet finns det på de stora vaccinationscentralerna i Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby och Finspång.

– Vi är glada att vi har många tider som vi kan erbjuda invånarna vaccination på nästa vecka, och vi vill verkligen uppmana dem som tillhör gruppen 70 år och äldre att boka sin vaccination nu. Vi vill även uppmuntra alla att boka digitalt och på våra vaccinationscentraler om man har möjlighet, säger Jessica Frisk, sjukvårdsledare i regional sjukvårdsledning.

– Kapaciteten på vaccinationscentralerna är högre än på vårdcentralerna, så man kan med fördel leta efter en tid där. Inte minst för att de invånare som verkligen behöver få sin vaccination på vårdcentralen, ska kunna hitta en tid.

Nästa grupp får brev

Nu är tillgången på tider bra men den kan variera något beroende på vaccinleveranserna. Om man inte skulle hitta en tid kan man försöka igen nästa dag. Det kommer upp nya tider hela tiden.

I nästa vecka är planen att skicka brev med erbjudande om vaccination till länets 65-69-åringar

Region Östergötland får just nu många frågor om vaccinationer från invånarna.

– Vi vill uppmana alla att i första hand söka information på 1177.se, säger Jessica Frisk. Där finns svar på de flesta frågor och vi uppdaterar hela tiden informationen, så den är alltid aktuell.
På 1177.se finns också tidplanen för vaccinationerna i de olika faserna, en tidplan som har anpassats något utifrån de tidigare minskade vaccinleveranserna. I nuläget beräknas fas 3 starta i mitten av maj och fas 4 i slutet av maj.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen