Region Östergötland

Gott förtroende för länets hälso- och sjukvård

En blodtrycksmanschett sitter på en persons arm, medan ett stetoskop trycks mot armvecket.

[2022-03-04]

Tre av fyra östgötar anger att de har ett stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i länet. Huvuddelen anser också att väntetiderna till primärvård och sjukhus är rimliga, samt att vården ges på lika villkor. Det visar resultatet i Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Det är Sveriges kommuner och landsting som varje år genomför den nationella undersökningen som visar människors attityder till, förväntningar på, och erfarenheter av hälso- och sjukvården. Syftet är att ge underlag för uppföljning och förbättringsarbete i landets regioner.

– Jag är stolt över vår verksamhet, att vi ligger i topp när det kommer till förtroende för hälso- och sjukvården är ett kvitto på våra medarbetares fantastiska arbete. Samtidigt ger detta oss en indikation på vad vi ska göra ännu bättre, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Högre än riksgenomsnittet

Hälso- och sjukvårdsbarometern för år 2021 visar att 75 procent av östgötarna anger att de har ett stort eller mycket stort förtroende för hälso-och sjukvården i sin helhet, vilket gör att Östergötland lägger sig på femte plats i en jämförelse mellan landets 21 regioner. Bara Kalmar, Jönköping, Halland och Gotland placerar sig före.

Östergötland ligger också högre än riksgenomsnittet när det gäller hur väntetiderna till primärvården uppfattas. 78 procent av östgötarna anser att väntetiderna är rimliga, vilket kan jämföras med ett genomsnitt på 70 procent för resten av landet. Det placerar Östergötland på tredje plats, tillsammans med Gävleborg.

– Det är glädjande att invånarna i länet ger oss ett så bra betyg. Primärvården har gjort ett väldigt bra arbete för att vara tillgänglig och möta invånarnas behov av snabb kontakt, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Även när det gäller väntetiderna till besök och behandling på sjukhusen så blir betyget bra i Östergötland. 61 procent anser att väntetiderna är rimliga. För riket i övrigt är andelen 55 procent.

64 procent av östgötarna anser också att vården i länet sker på lika villkor, vilket innebär att det är behovet av vård, inte något annat, som är avgörande för den hjälp man får. Riksgenomsnittet ligger på 58 procent.

Förbättrat sina resultat

När Hälso-och sjukvårdsbarometern genomfördes år 2020 så låg Region Östergötland i topp bland regionerna när det gäller allmänhetens förtroende för sjukhusen. Resultatet är även i år mycket gott, men eftersom flera andra regioner förbättrat sina resultat så hamnar Östergötland nu på fjärde plats. 83 procent av östgötarna anger att de har stort eller mycket stort förtroende för länets sjukhus. För riket som helhet är andelen 77 procent.

Hälso- och sjukvårdsbarometern riktar sig till alla personer, 18 år eller äldre, oavsett om de besökt vården eller inte och bestod den här gången av tretton frågor. Frågorna behandlar förtroende för vården, tillgänglighet, förtroende för 1177 och användningen av e-tjänster, samt inställningen till ny teknik och nya vårdformer.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Text: kommunikationsenheten