Region Östergötland

Goda betyg för Östergötlands förlossningsvård

[2021-06-15]

Nära 2 500 kvinnor i Region Östergötland har hittills delat med sig av erfarenheter från förlossnings- och mödrahälsovården. De allra flesta är mycket nöjda med både vården och bemötandet, visar den nationella graviditetsenkäten.

Bild på mamma och nyfött barn.

Nära 2 500 kvinnor i Region Östergötland har hittills delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården. De allra flesta är mycket nöjda med både vården och bemötandet, visar den nationella graviditetsenkäten.
Graviditetsenkäten genomförs som en del i överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen om en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

I Östergötland har 11 000 gravida och nyblivna mammor under två års tid möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter av vården och sin egen hälsa. Under de fyra första månaderna har nära 2 500 kvinnor besvarat enkäten.

"Ger nya insikter"

Resultaten visar att de allra flesta kvinnor i Region Östergötland är trygga med vården under graviditet och tiden efter. 82 % skulle rekommendera sin mödrahälsovård och 94 % sin förlossningsavdelning till någon annan som ska föda barn.

– Det är glädjande att så många kvinnor valt att svara på enkäten och att många är nöjda med vården och bemötandet. Enkätsvaren ger oss nya och fördjupade insikter och möjlighet att ytterligare utveckla vården utifrån kvinnornas upplevelser, säger Tobias Ekenlie, centrumchef Barn- och kvinnocentrum.

Verksamheterna ska nu gå igenom resultatet i detalj.
– Sedan går vi vidare med jämförelser och dialog med andra regioner. Vår målsättning är förstås att hålla toppklass på alla områden, säger Tobias Ekenlie.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen

 

Om Graviditetsenkäten

Graviditetsenkäten är en nationell patientenkät som syftar till att ge gravida kvinnor och nyblivna mödrar en möjlighet att dela sina upplevelser av den egna hälsan i samband med graviditet och förlossning, samt erfarenheter av vården under och efter graviditet.

Från den 1 december 2020 till och med den 31 mars 2021 har cirka 4 000 enkäter skickats ut i Östergötland. Svarsfrekvensen i Östergötland var 61 %. Graviditetsenkäten skickas ut kontinuerligt till och med december 2022.

Om överenskommelsen

SKR och regeringen har sedan 2015 tecknat överenskommelser om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2021 fördelas totalt 1 382 miljoner kronor till regionerna. Drygt 62 miljoner kronor fördelas till Region Östergötland 2021 och 2022.