Region Östergötland

Framgångsrikt arbete mot trycksår i Östergötland

[2020-04-21]

Trycksåren fortsätter att minska i Östergötland. Det visar en ny sammanställning från Sveriges kommuner och regioner. Region Östergötland har den lägsta förekomsten av djupa trycksår av regionerna i en nationell mätning som genomfördes i mars.

Bilden visar en patient som får omvårdnad.

Trycksår kan utvecklas snabbt och orsaka stort lidande för patienter, men innebär också att vårdplatser nyttjas i onödan. Förebyggande insatser är därför av yttersta vikt. De senaste två åren har Region Östergötland gjort ett stort arbete för att minska förekomsten av trycksår. Alla regioner i landet deltog i mätningen som genomfördes vecka 10, strax innan sjukhusen gick in i ett krisläge med anledning av coronaviruset. Resultaten visar att 6,4 procent av patienterna i Region Östergötland hade trycksår, medan snittet för riket var 11,3 procent.

Region Östergötland placerar sig bäst i landet när gäller djupa trycksår och på andra plats efter Region Kalmar Län när det gäller ytliga trycksår.

- Vi ser en kraftfull förbättring sedan 2018, som betyder att vi har kunnat minska många patienters plågsamma och långdragna besvär av att ha trycksår. Minskningen är resultatet av medarbetarnas viktiga insatser på det förebyggande området. Det handlar om allt från att göra riskbedömningar till att vända patienter med vissa tidsintervall och tillhandahålla tryckavlastande madrasser med mera, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Individanpassade åtgärder, snabb återkoppling av resultat och förebyggande material är framgångsfaktorer för att minska trycksåren, visar Sveriges kommuners och regioners sammanställning.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Andra webbplatser