Region Östergötland

Fortsatt stärkt beredskap kring coronaviruset

[2020-03-16]

Region Östergötland fortsätter att ha en stärkt beredskap i arbetet med coronaviruset. Provtagningen är nu inriktad på personer som har symtom och behöver sjukhusvård.

Magnus Roberg och Rickard Lundin.

Region Östergötlands provsvar från det senaste dygnet bekräftar åtta nya fall av coronaviruset covid-19. Därmed är antalet bekräftade fall i länet nu 35. Av dessa är det i nuläget fyra som vårdas i isolering på sjukhus, dock ingen i intensivvård.
Regionen rustar för att kunna ta emot ett större antal patienter som drabbats av covid-19 och behöver sjukhusvård.

– Särskild sjukvårdsledning är etablerad både regionalt och lokalt vid de tre sjukhusen för att underlätta arbetet. Staberna arbetar bland annat med planering kopplat till bemanning, vårdplatser och tillgång till material, berättar Rickard Lundin, sjukvårdsledare i särskild sjukvårdsledning på regional nivå.
Region Östergötland följer de nationella rekommendationerna när det gäller provtagning och smittspårning, vilket innebär att provtagning nu är mer på inriktad på personer har som behöver sjukhusvård.

– Vi ser tendenser till en spridning i det svenska samhället. Våra åtgärder syftar till att bromsa smittspridningen så att inte många människor blir svårt sjuka samtidigt. Som en konsekvens av det har vi infört besöksförbud på sjukhusen. Vi vill också upprepa det viktiga budskapet att den som är sjuk ska stanna hemma, undvika sociala kontakter och vid behov ta kontakt med sjukvården. Det är viktigt att den som behöver sjukvård inte tvekar att kontakta oss, säger smittskyddsläkare Magnus Roberg.

Under helgen har Försvarsmakten efter förfrågan från regionen satt upp tält utanför alla tre sjukhusen i länet. De ska användas för att medicinskt bedöma personer med luftvägssymtom som söker vård. Sedan tidigare finns också tält för infektionsklinikens provtagning.

– Detta gör vi för att hålla eventuell smitta utanför sjukhusen. säger Rickard Lundin.

Textansvarig: Bodil Knuthammar / Nyhetsredaktionen