Region Östergötland

Fortsatt satsning på östgötaskärgården

[2022-01-25]

Region Östergötland fortsätter att satsa på skärgårdsutveckling. Nu tecknas nya avtal om en skärgårdsutvecklare och om transportstöd för företag på öar.

Bilden visar fyra personer som åker båt i skärgården.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att teckna två avtal som rör utvecklingen av den östgötska skärgården. Region Östergötland har sedan länge ett samarbete med länets tre skärgårdskommuner Valdemarsvik, Söderköping och Norrköping. De delar på en tjänst som skärgårdsutvecklare och det tidigare avtalet som rör tjänsten har nu uppdaterats och ersatts av ett nytt. Dessutom har ett tilläggsavtal om transportstöd i skärgården, som de fyra parterna sedan tidigare också delar på, tecknats.
Regionen och de tre kommunerna har som gemensamt mål att arbeta för en levande och attraktiv skärgård. Det ska finnas bra förutsättningar för att bo och verka där och för att göra besök där.

– Skärgården är viktig och vi vill bidra till att den är levande. Ansvaret för skärgårdsutvecklingen finns både regionalt och lokalt och kräver ett helhetsperspektiv, säger Michael Cornell (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Kompensera för lägesnackdel
Avtalet om skärgårdsutvecklartjänsten beskriver både dess lokala och regionala funktion. Den regionala innebär bland annat att ansvara för skärgårdsrådet, vara ansvarig tjänsteperson för Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete, vara kontaktperson i skärgårdsfrågor för Region Kalmar län och för länsstyrelserna i Östergötlands och Kalmar län liksom att arbeta med kollektivtrafikfrågor i skärgården.

Det andra avtalet beskriver det transportstöd som företag med verksamhet på öar utan fast landförbindelse kan ansöka om. Syftet med stödet är att kompensera för den lägesnackdel som företagen har. Transportstödet kan exempelvis beviljas för tungt och skrymmande gods. Region Östergötland står för 50 procent av kostnaden för stödet. Den totala budgeterade kostnaden för transportstödet är 360 000 kronor för år 2022.
När det gäller skärgårdsutvecklaren står regionen för 25 procent av kostnaden. För 2022 är den totala kostnaden budgeterad till 840 000 kronor.
De båda avtalen gäller till och med den 31 december 2023 och förlängs därefter med två år i taget. De tre kommunerna har nu alla också fattat beslut om avtalen.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen