Region Östergötland

Fortsatt särskild sjukvårdsledning över sommaren

[2021-05-17]

Läget i sjukvården är fortsatt mycket ansträngt på grund av covid-19. Region Östergötland har nu beslutat att särskild sjukvårdsledning ska gälla över sommaren, fram till den 31 augusti.

Bilden visar intensivvård i regionen.

Från och med måndagen den 17 maj gäller återigen de nationella rekommendationerna i Östergötland och den personliga lockdown som gällt sedan 30 april upphör. Men även om smittspridningen har minskat något är den fortsatt hög i länet.

- Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att följa rekommendationerna nu och vi måste hela tiden vara beredda på att smittspridningen kan gå upp snabbt igen, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Den höga smittspridningen innebär att trycket på sjukvården är fortsatt högt. På måndagen vårdades 97 inneliggande patienter för covid-19, varav 15 på IVA. Dessutom är behovet av covid-vårdplatser, provtagning och smittspårning osäkert, då det är beroende av smittspridningen i samhället.

Därför har Region Östergötland beslutat att kvarstå i särskild sjukvårdsledning på regional nivå fram till och med den 31 augusti. Regional sjukvårdsledning har varit aktiverad sedan i slutet av oktober 2020 då smittspridningen i samhället började öka igen.

- Vi har fortfarande en mycket hög belastning på sjukvården, säger Jessica Frisk, vårddirektör och sjukvårdsledare i särskild sjukvårdsledning på regional nivå. Med en sommar framför oss, där vi har en stor utmaning när det gäller bemanningen främst av vårdplatser, men också för smittspårning, vaccinationer och provtagning, ser vi att vi behöver vi vara kvar i särskild sjukvårdsledning.

Särskild sjukvårdsledning innebär att sjukvårdsorganisationen leds av en stab med mandat att fatta beslut och fördela resurser. Till staben knyts ett stort antal expertfunktioner, som smittskydd, primärvård, diagnostik, läkemedel, inköp, IT och medicinsk teknik, fastighet, kommunikation och HR.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen