Region Östergötland

Fortsatt regional satsning på gröna näringar

[2020-12-03]

Region Östergötland satsar totalt tolv miljoner kronor på projektet Gröna näringars utveckling genom Vreta Kluster under tre år. ”Det här bidrar till att fler jobb skapas, främst på den östgötska landsbygden”, säger Martin Tollén (S).

Bilden visar ett traktorflak med potatis framför en man som står på en åker.

Det är regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden som har beslutat att medfinansiera projektet Gröna näringars utveckling genom Vreta Kluster.

– Vreta Kluster har blivit en av Sveriges viktigaste mötesplatser mellan näring, forskning, och offentliga aktörer för att utveckla de gröna näringarna, säger Martin Tollén (S), 1:e vice ordförande i både regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Under de senaste åren har Vreta Kluster på Region Östergötlands uppdrag också bland annat arbetat med den regionala livsmedelsstrategin. Regionen kommer att fortsätta vara projektägare för Gröna näringars utveckling under de kommande tre åren.

– Vi är väldigt stolta över detta beslut och det arbete som Vreta Kluster har gjort inom de gröna näringarna. Arbetet med att genomföra livsmedelsstrategin har varit en framgång för att synliggöra kopplingen till miljö- och klimat, landsbygdsutveckling och hälsa. Genom att öka matproduktionen i länet bidrar vi även till stärkt krisberedskap, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Ökad konkurrenskraft
Genom de båda nämnderna bidrar regionen med totalt 12 miljoner kronor till projektet mellan 2021 och 2023. Regionutvecklingsnämnden medfinansierar projektet med totalt 7,5 miljoner kronor, varav 6 miljoner kronor är ett statligt anslag för regionala tillväxtåtgärder. Trafik- och samhällsplaneringsnämndens medfinansiering blir 4,5 miljoner kronor.

– Det här bidrar till att fler jobb skapas, främst på den östgötska landsbygden, genom ökad konkurrenskraft inom de gröna näringarna. Samtidigt stödjer vi ett mer hållbart samhälle och ökad nationell självförsörjning, säger Martin Tollén.

Andra medfinansiärer - till exempel kommuner, Länsstyrelsen Östergötland, Tillväxtverket och Vinnova – beräknas bidra med 18 miljoner kronor till projektet.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen