Region Östergötland

Fortsatt omstartsstöd ska lindra effekterna av pandemin

[2022-02-16]

Pandemin påverkar fortfarande flera sektorer i samhället. Därför har regionutvecklingsnämnden i dag beslutat att satsa ytterligare tre miljoner kronor för att lindra effekterna av pandemin i Östergötland. Insatserna rör bland annat idrott för barn och unga och vuxenutbildning.

Bilden visar Eva Andersson.

– Pandemins effekter har fortsatt en stor påverkan på flera av samhällets sektorer och därför är det viktigt att vi fortsätter satsa för omstarten av Östergötland. Vi ser att civilsamhället, som har påverkats särskilt hårt, behöver få förutsättningar för att kunna starta om sina verksamheter på ett bra sätt när nu pandemin klingar av, säger regionutvecklingsnämndens ordförande Eva Andersson (S).

Region Östergötland har tidigare gjort flera insatser för att stötta de som på olika sätt drabbats av pandemins effekter. Vid pandemins start 2020 gjordes exempelvis olika insatser för att stötta näringslivet och kulturaktörerna i länet. Förra året tog regionen fram ett omställningspaket med insatser på totalt fem miljoner kronor för att bland annat stötta kulturen, föreningslivet och nyföretagandet i Östergötland. I dag beslutade regionutvecklingsnämnden att avsätta ytterligare tre miljoner kronor till insatser som ska genomföras under 2022 och som bygger vidare på förra årets satsningar.

Främja fysisk aktivitet
Det handlar om insatser till exempelvis nyföretagarrådgivning och till vuxenutbildning, där fokus ligger på att utveckla webbplatsen vuxenstuderaiostergotland.se med bland annat information på andra språk än svenska. Det rör också stöd till idéburen sektor för aktiviteter som ska genomföras med syftet att hitta lösningar på olika samhällsutmaningar. En ytterligare insats riktar sig till kommuner och kulturaktörer som i samverkan arbetar med platsutveckling (främja platsers värde, funktion och attraktion) och gestaltad livsmiljö (ett begrepp som handlar om offentliga miljöers koppling till exempelvis arkitektur, konst, form, design och kulturarv). En satsning görs även för att få barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden att hitta till idrotten.

– Till följd av restriktioner om social distansering ser vi att barn och ungas möjligheter till idrott har begränsats. Genom att skjuta till pengar med fokus på barn och ungas idrottande vill vi främja fysisk aktivitet och rörelse och skapa förutsättningar för en god omstart av idrottslivet, säger Eva Andersson.

Text: Cecilia Ottosson, kommunikationsenheten