Region Östergötland

Förstärkningsläge i Region Östergötland

[2021-04-21]

Region Östergötland gick på onsdagen upp i förstärkningsläge på regional nivå. "Vi har ett allvarligt läge med hög belastning på sjukvården och en stor smittspridning, samtidigt som vi genomför en omfattande vaccinationsinsats", säger Jessica Frisk, regional sjukvårdsledare.

Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping har sedan tidigare gått upp i förstärkningsläge på grund av en hög belastning med många inneliggande patienter, inte minst inom intensivvården. Från och med onsdagen gäller förstärkningsläge även på regional nivå och på Lasarettet i Motala.

– Beslutet är fattat utifrån en samlad bild med en allvarlig belastning i vården, hög smittspridning, en omfattande provtagning och en stor vaccinationsinsats, säger Jessica Frisk, regional sjukvårdsledare.

Prioritera akut vård

– Att vi går upp i förstärkningsläge innebär att vi ökar möjligheterna att prioritera våra resurser och kraftsamla mot akut vård och vård som inte kan vänta. Vi behöver säkerställa att vi kan ta hand om de patienter som blir svårt sjuka i covid-19 och att all annan akut vård kan fortsätta.

Under onsdagen vårdades totalt 115 patienter med covid-19 på länets sjukhus, 27 av dem på intensivvårdsavdelningarna. Dessutom har fem patienter från Östergötland flyttats till andra regioner för intensivvård.

– Totalt innebär det att läget när det gäller covid-19-patienter inom intensivvården är på ungefär samma nivåer som när vi låg som högst under april-maj förra året, säger Jessica Frisk. Och vi ser ännu inga tecken på att smittspridningen ska avta, så vi befinner oss i ett oerhört allvarligt läge.

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen