Region Östergötland

Första medicinska evakueringarna från Ukraina till Sverige genomförda

[2022-03-30]

De första medicinska evakueringarna av patienter från Ukraina till Sverige har genomförts. Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland koordinerar processen på uppdrag av Socialstyrelsen.

De medicinska evakueringarna är en del av det samlade hälso- och sjukvårdsstödet till Ukraina från Sveriges sida och samordnas inom EU. Det handlar om att ta hand om patienter som lider av allvarlig sjukdom eller livshotande tillstånd av olika slag och transportera dessa till sjukhus i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är kontaktpunkt och ansvarar för transporten, som genomförs av kommunalförbundet svenskt ambulansflyg. I Sverige har Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland fått Socialstyrelsens uppdrag att tillsammans med representanter från regionerna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) samordna och leda processen för mottagande och fördelning av evakuerade patienter bland de sju regioner som har universitetssjukhus.

På tisdagen kom de första patienterna från Ukraina till Sverige.

– Det är ett viktigt uppdrag som Region Östergötland har fått och vi kommer tillsammans med övriga regioner planera för att fortsatt stödja Ukraina utifrån de förutsättningar som finns. Det finns en stor vilja hos alla regioner att bidra och styrkan i uppdraget är att vi gör detta tillsammans, säger Rickard Lundin, chef för Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland.

Text: kommunikationsenheten