Region Östergötland

Först ut med virusmätningar i avloppsvatten

[2021-01-20]

Region Östergötland har tecknat ett avtal om laboratorieanalys för att kunna mäta och analysera nivåerna av coronavirus i avloppsvatten. Ett 50-tal tester ska tas varje vecka i två månader med planen att kunna utveckla verksamheten.

Bilden visar Lena Serrander i laboratoriemiljö.

Analyser av avloppsvatten har tidigare under pandemin gjorts inom forskningsprojekt, bland annat vid Karolinska institutet i Stockholm. Region Östergötland är den första regionen som börjar tillämpa metoden i sin ordinarie verksamhet. Avtalet med företaget Synlab träffades i december och mätningarna är nu igång.

– Testerna ger intressant information om nivåerna av virus under pandemin, till skillnad mot individuell provtagning ger de en bild av många människors virus. Nu ser vi hur det ser ut i avloppsvattnet när det är en hög smittspridning. De höga nivåerna överensstämmer mycket väl med den höga förekomsten av coronavirus som vi ser i provtagningen här i Östergötland, säger Lena Serrander, överläkare vid klinisk mikrobiologi i Region Östergötland.

Proverna tas på avloppsanläggningar och i vissa fall riktat, till exempel från inspektionsluckor i avlopp från särskilda boenden. I analysen syns hur virusnivåerna varierar mellan olika platser i regionen. Med den informationen kan vården rigga provtagningen bättre lokalt och till exempel skicka ut provtagningsbussar till orter där det sker en ökning.

"Ser om det ökar"
– Det blir användbart i perioder med en lägre smittspridning att tidigt se om det ökar någonstans. Vi vill också utveckla metoden och göra ännu mer riktade mätningar, till exempel på olika enskilda äldreboenden, säger Lena Serrander.

Analys av avloppsvatten ger också möjlighet att i framtiden kunna spåra fler smittor, som till exempel vinterkräksjukevirus och influensavirus.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28